course-details-portlet

TTK4270 - Biomedisinsk instrumentering og regulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Medisinsk teknisk historie. Etikk, moral, regelverk og retningslinjer knyttet til biomedisinsk og medisinsk-teknisk forskning, kliniske forsøk og dyreforsøk. Medisinsk forskningsmetodikk.

Basal menneskelig anatomi og fysiologi, med fokus på muskler, nerver, fordøyelse og endokrinologi.

Instrumentering for bioelektriske signaler (EMG, EKG, EEG, osv.).

Elektrisk sikkerhet relatert til biomedisinsk måling, diagnostikk og behandling.

Kroppens reguleringssystemer. Eksempler på «homeostase», tilbakekobling, foroverkoblinger, oscillasjoner m.m. i kroppen.

Eksempler på anvendelser i protesestyring og diabetes (blodsukkerregulering).

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Basal kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi, inkl. hovedkomponenter og funksjoner i kroppens organsystemer.
 • Basal kunnskap om historien til medisinsk-teknisk forskning og utvikling.
 • Basal kunnskap om gjeldende regler og retningslinjer knyttet til medisinsk-teknisk forskning og utvikling (inkl. etisk godkjenning av kliniske forsøk og dyreforsøk).
 • God kunnskap om elektrisk sikkerhet ifbm. biomedisinsk instrumentering.
 • Basal kunnskap om farmakologi og tilgrensende temaer.
 • Basal kunnskap om viktige reguleringsmekanismer i kroppen.
 • Inngående kunnskap om prosesser, funksjoner og signaler i utvalgte organsystemer (f.eks. muskelsystemet, nervesystemet og endokrinologi).
 • God kunnskap om måleprinsipper og instrumentering for ulike biosignaler av elektrisk, kjemisk eller mekanisk karakter (f.eks. EMG, EKG, glukosemåling).
 • God kunnskap om støy og artifakter, samt metoder for å minimere eller bekjempe dette.

Ferdigheter:

 • Diskutere moralske og etiske problemstillinger knyttet til medisinsk-teknisk forskning og utvikling.
 • Forklare og analysere eksempler på reguleringsmekanismer i menneskekroppen.
 • Anvende bioelektriske sensorer og finne egnede signalbehandlingsmetoder for slik instrumentering.
 • Utvikle essensielle deler av signalbehandlingen i et styringssystem for håndproteser.
 • Analysere og evaluere elektrisk sikkerhet i forbindelse med bruk av medisinsk-tekniske apparater.
 • Designe og evaluere essensielle deler av et biomedisinsk lukket-sløyfe reguleringssystem.

Generell kompetanse:

 • Bruke og evaluere prinsipper fra kybernetikk og reguleringsteknikk i biomedisinske anvendelser.
 • Kommunisere effektivt om biomedisinske/medisinsk-tekniske metoder og systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger, obligatorisk lab. Noen av disse vil være på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

 • Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
 • Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Kursmateriell

Informasjon om kursmateriell gis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biomedisinsk teknikk
 • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 19
SL123 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU