Studier ved Institutt for teknisk kybernetikk

Illustrasjonsbilde: fly drone

Instituttet tilbyr undervisning innenfor ingeniør-, sivilingeniør- og doktorgradsutdanning. Etter fullført studie har studentene fått en solid plattform bygd på teori, systemkunnskap og praktisk erfaring i å konstruere styresystemer. Kunnskapen våre studenter har fått om reguleringsteknikk og industrielle datasystemer blir høyt verdsatt i industrien.

Studieprogram

5-årig masterprogram

3-årig bachelorprogram

2-årige masterprogram

3-årig ph.d.-program


Infomøter

Studiets oppbygning

- for studenter tatt opp i 2016 og 2017

- for studenter tatt opp i 2015

- for studenter tatt opp i 2014

- for studenter tatt opp i 2013