Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Sætre, Christian Fredrik; Shiriaev, Anton. (2020) On excessive transverse coordinates for orbital stabilization of periodic motions. IFAC-PapersOnLine.

Del av bok/rapport