Stipend og legater for masterstudenter

Stipend og legater for masterstudenter

Lånekassen
Statens lånekasse for utdanning.

Finansiering av utenlandsstudier
Her finner du oversikt over stipend- og finansieringsmuligheter til deg som skal studere i utlandet samt informasjon om hva du kan få fra Lånekassen, og hvilke stipend- og legatordninger som fins.

Stipend og legater fra NTNU
Ansatte og studenter kan søke om faglig, vitenskapelige og diverse andre stipend via nettsiden unifor.no. NTNU har i overkant av 30 stiftelser, fond og legater som du kan søke pengestøtte hos.

Prosjektstipend fra SINTEF
Hvert år tildeler SINTEF fem stipend, på maks 25. 000 kroner hver, til universitetsstudenter for å bidra til at de kan gjennomføre prosjekter eller studieopphold i sin mastergradsutdanning.

Prosjektstipend fra NFEA
NFEA deler ut stipend til studenter ved universitet og høgskoler. Stipendet kan gå til innkjøp av nødvendig faglitteratur, verktøy eller utstyr, eventuelt reisevirksomhet som er nødvendig for å få utført aktiviteten. Faglige ekskursjoner kan også være grunnlag for stipend.

Opptak og finansiering av doktorgradsutdanning (ph.d.)
Dersom du ønsker å starte på en ph.d.-utdanning kan du kontakte en faglærer på instituttet. Åpne stillinger vil bli avertert både på NTNUs interne meldingskanal om ledige stillinger og på jobbnorge.no.