TK8111 - System og reguleringsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 50/100 A
Muntlig eksamen 50/100 B

Faglig innhold

Emnet undervises ved behov.
Kurset gis kun som selvstudium.
Emnet behandler utvalgte områder innen system og reguleringsteori, og kan i noen grad tilpasses behovet for fordypning fra et semester til et annet.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studenten skal utvikle en god forståelse på et utvalgt teoriområde innen system og reguleringsteori. Området skal ligge på PhD nivå. Faget vil omfatte teori samt anvendelse av noen metoder på en relevant problemstilling. Det skal foreligge en klar argumentasjon for valg av metoder, og en balansert diskusjon av metodenes egenskaper.
B. Ferdigheter: Studenten skal utvikle evnen sette seg inn i og bruke avanserte metoder innen system og reguleringsteori.

Læringsformer og aktiviteter

Faget gis som en blanding av kollokvier og selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 B
Høst ORD Rapport 50/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 B
Vår ORD Rapport 50/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.