Bakgrunn og aktiviteter

Tor Arne Johansen er professor ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i teknisk kybernetikk.  Han er også nøkkelforsker ved Senter for autonome marine operasjoner og systemer (AMOS).

Se: http://folk.ntnu.no/torarnj/ for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner