TTK4215 - Systemidentifikasjon og adaptiv regulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til klassisk systemidentifikasjon for lineære systemer: ikke-parametriske og parametriske metoder, prediksjonsfeilmetoder, minste kvadraters metode og instrumentelle variablers metode. Introduksjon til subspace-metoder. Ekstremalsøkingsmetoder. On-line parameterestimering for lineære systemer: SPR-Lyapunov metode, gradientmetoden og minste kvadraters metode. Parameterestimering med projeksjon. Direkte og indirekte adaptiv regulering: modellreferanseregulering (MRC), adaptiv modellreferanseregulering (MRAC), polplassering (PPC), adaptiv polplassering (APPC). Robusthet i adaptive systemer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha:
- inngående kunnskap om klassisk systemidentifikasjon og de ulike metoders utvikling og egenskaper.
- inngående kunnskap om on-line parameterestimering og de ulike metoders utvikling og egenskaper.
- inngående kunnskap om adaptive reguleringssystemer og deres utvikling og egenskaper.
- inngående kunnskap om metoder og verktøy for stabilitetsanalyse av adaptive systemer.

Ferdighet:
Studenten skal selvstendig kunne:
- anvende metoder for klassisk systemidentifikasjon.
- anvende metoder for on-line parameterestimering.
- utvikle adaptive reguleringssystemer for lineære systemer.
- analysere problemstillinger og velge passende metoder.
- analysere eksisterende metoder med hensyn til stabilitet.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne:
- kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.
- formidle selvstendig arbeid skriftlig.
- bidra til nytenkning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, samarbeidslæring, obligatoriske regneøvinger og obligatoriske laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet (bokstavkarakter). De obligatoriske aktivitetene kreves godkjent for adgang til eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok opplyses ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.12.2017 09:00 ØY-ØH-U2 , KJL1 , ØY-ØH-A2-1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.