TTK4101 - Instrumentering og måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Analoge signaler, filtrering, tasting (sampling), analoge signalforsterkere, strømsløyfe. Transmisjonslinjer og linjeterminering. Skalering og kalibrering, elementære måleprinsipper basert på resistans, kapasitans, lys, magnetisme osv.. Måleprinsipper og -instrumenter for utvalgte fysiske prosessvariable. Utvalgte industrielle pådragsorganer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Grunnleggende kunnskap om teknikker og komponenter for tilpasning, omforming og overføring av analoge målesignaler. God kunnskap om elementære måleprinsipper og instrumentering for noen fysiske prosessvariable. Kunnskap om utvalgte industrielle pådragsorganer.

Ferdighet:
Kunne konstruere og analysere enkle systemer for innsamling av analoge målesignaler. Kunne velge egnet teknologi for instrumentering og behandling av analoge målesignaler. Beherske bruk av diverse måleinstrumenter til laboratoriebruk.

Generell kompetanse:
Kommunisere om instrumentering og måleteknikk både med spesialister og med systembrukere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid, dataøvinger og praktiske karaktergivende prosjektarbeider (samarbeidslæring).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen med 70% og arbeider (prosjektarbeid) med 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TFE4101 Krets- og digitalteknikk eller tilsvarende.

Kursmateriell

Foreløpig kursmateriell:

- Curtis Johnson: Process Control Instrumentation Technology, 8th edition

- Odd Arild Olsen, Industrielle målemetoder, 2. utgave

- Øyvind Stavdahl, Kompendium for emne TTK4235 og TTK4101 TILPASSEDE DATASYSTEMER, 3. utgave

Endelig kursmateriell opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4128 3.0 01.09.2017
TTK4125 3.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.