course-details-portlet

TTK4101 - Instrumentering og måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Analoge signaler og signalmodeller, analoge signalforsterkere, strømsløyfe.
Transmisjonslinjer og linjeterminering.
Skalering og kalibrering.
Elementære måleprinsipper basert på resistans, kapasitans, lys, magnetisme m.m..
Måleprinsipper og -instrumenter for utvalgte fysiske prosessvariable.
Utvalgte industrielle pådragsorganer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- har inngåede kunnskap om teknikker, kretsløsninger og komponenter for tilpasning, omforming og overføring av analoge målesignaler.
- har inngående kunnskap om elementære måleprinsipper og instrumentering for utvalgte fysiske prosessvariable.
- har grunnleggende kunnskap om utvalgte industrielle pådragsorganer.

Ferdighet:
Kandidaten
- kan velge egnet instrumenteringsteknologi basert på foreliggende beskrivelse av prosessens egenskaper og ytelseskrav.
- kan konstruere og analysere kretser for tilpasning, omforming og overføring av analoge målesignaler.
- behersker bruk av diverse måleinstrumenter til laboratoriebruk.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan kommunisere om instrumentering og måleteknikk både med spesialister og systembrukere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid, teoriøvinger og praktiske karaktergivende prosjektarbeider (samarbeidslæring).

Obligatoriske aktiviteter

  • Teoriøvinger
  • Arbeider

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen med 70% og arbeider (prosjektarbeid) med 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må også gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TFE4101 Krets- og digitalteknikk eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kursmateriell opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4125 3.0 01.09.2017
TPK4128 3.0 01.09.2017
IELET2106 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
  • IKT
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 11.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU