Bakgrunn og aktiviteter

PhD Topic: Motion Planning and Control of Articulated Intervention-AUVs

Supervisor: Kristin Y. Pettersen

Co-supervisors: Jan Tommy Gravdahl and Asgeir J. Sørensen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

  • Basso, Erlend Andreas; Pettersen, Kristin Ytterstad. (2020) MIMO Feedback Linearization of Redundant Robotic Systems Using Task-Priority Operational Space Control. IFAC-PapersOnLine.
  • Basso, Erlend Andreas; Pettersen, Kristin Ytterstad. (2020) Task-Priority Control of Redundant Robotic Systems using Control Lyapunov and Control Barrier Function based Quadratic Programs. IFAC-PapersOnLine.