course-details-portlet

TK8117 - Multivariat dataanalyse - videregående emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Muntlig eksamen 70/100 D

Faglig innhold

 • Statistisk forsøksdesign
 • Principal Component Analysis
 • Multivariate regresjonsmetoder (MLR,PCR,PLSR)
 • Strategier for validering av seleksjon av modeller (bias-variance trade-off)
 • Features og variable seleksjon
 • Klassifikasjonsmetoder (maskinlæring)
 • Tidsserieanalyse
 • Prediksjonsmetoder for identifikasjon av dynamiske systemer
 • Kalman filter
 • Metamodellering & hybrid modeller
 • Compressed sensing
 • Independent Component Analysis
 • PARAFAC, multiblokk (sensor fusion) og IDLE modellering

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Studentene skal få oversikt over ulike metoder for å analysere data fra prosesser som er kontinuerlige og/eller tidsavhengig både for kvantitaitve prediksjon og klassifisering. Skal dessuten bli istand til å planlegge praktiske eksperimenter. Dette inkluderer sensor-fusion og hierarkiske modeller fra multiblock data. FERDIGHETER: Studenten skal kunne organisere data fra ulike typer måleinstrumenter og med ulike dimensjoner og vurdere optimal forbehandling av data. Videre skal studenten kunne foreslå de mest egnete metoder gitt den aktuelle problemstillingen. GENERELL KOMPETANSE: Kunne benytte ferdigheter og kunnskaper på nye problemstillinger Studenten skal kunne diskutere faglige problemstillinger med spesialister innen fagområdet men også foreslå metodiske tilnærminger i tverrfaglige prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med praktiske eksempler. Prosjektarbeid på utvalgte datasett.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets begynnelse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemometri
 • Signalbehandling
 • Multivariat bildeanalyse
 • Statistisk forsøksplanlegging
 • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU