TTK4150 - Ulineære systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter metoder for analyse og design av ulineære systemer, med spesiell vekt på styringssystemer. Emnet omhandler:
1) Matematiske modeller av ulineære systemer, og fundamentale forskjeller mellom ulineære og lineære systemers oppførsel. Likevektspunkter, grensesykler, og generelle invariante mengder.
2) Faseplananalyse, Lyapunov-stabilitet, Inngang-til-tilstand stabilitet, Inngang-utgang stabilitet og Passivitetsanalyse.
3) Design av ulineære styringssystemer ved bruk av metoder som Lyapunovbasert regulering, Energibasert regulering, Kaskaderegulering, Passivitetsbasert regulering, Inngang-utgang linearisering, og Backstepping.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Inngående kunnskap om teori og metoder for ulineære dynamiske systemer.
- Kunne finne ulineære dynamiske systemers invariante mengder, og analysere systemets oppførsel rundt disse.
- Kunne anvende metodene Faseplananalyse, Lyapunov stabilitetsanalyse, Inngang-til-tilstand-stabilitetsanalyse, Inngang-utgang-stabilitetsanalyse, Passivitetsanalyse, Lyapunovbasert regulatordesign, Energibasert regulatordesign, Kaskaderegulering, Passivitetsbasert regulering, Inngang-utgang-linearisering og Backstepping.

Ferdighet:
- Kunne selvstendig vurdere fordeler og ulemper ved ulike ulineære metoder, og gjøre et kvalifisert valg av metode for analyse og design av et gitt dynamisk system.
- Kunne selvstendig analysere og designe ulineære styringssystemer ved bruk av valgt metode.
- Kunne diskutere det resulterende styringssystemets fordeler og begrensninger.

Generell kompetanse:
- Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter.
- Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
- Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Fire av seks øvinger kreves godkjent. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Khalil: Nonlinear Systems, 3. utgave, Prentice Hall, 2002. Utvalgte konferanse- og tidsskriftsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3055 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.