course-details-portlet

TTK4210 - Avansert regulering av industrielle prosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektarbeid 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer A

Faglig innhold

Oversikt over styringshierarkiet fra forretningssystemer til basissløyfer. Design av reguleringsstrukturer og -strategier for store prosessanlegg. Vanlig forekommende regulatorfunksjonalitet for basissløyfer. Analyse og kompensasjon av interaksjoner i multivariable systemer. Analyse av begrensninger i oppnåelig ytelse. Anvendt modell-basert estimering og prediktiv regulering (MPC). Overvåkning og diagnose av reguleringssystemers ytelse. Temaene i prosjektoppgavene er utviklet hovedsaklig i samarbeid med norsk olje- og gassindustri.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Kunnskap om hovedtrinnene i design av reguleringssystemer for større prosessanlegg. - Kunnskap om design av avanserte regulatorer (MPC). - Forståelse for begrensninger i oppnåelig ytelse for reguleringssystemer. - Kjennskap til metodikk for overvåkning og diagnose av reguleringssystemers ytelse.

Ferdighet: - Selvstendig utvikle reguleringsstrukturer for mindre prosessavsnintt, kunne bidra til slik utvikling for større prosesser. - Kunne identifisere behov for endringer i reguleringsstruktur i eksisterende anlegg. - Kunne bidra til utvikling av avanserte regulatoranvendelser. - Kunne overvåke og vedlikeholde eksisterende reguleringsfunksjoner.

Generell kompetanse: - Kommunisere faglige problemstillinger på tvers av teknologiske disiplingrenser. - Forståelse for reguleringsens betydning for sikker og optimal drift av prosessanlegg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske prosjektoppgaver, obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske regneøvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Eksamen teller 70% på karakteren i faget, mens prosjektet teller 30%.

Kursmateriell

S. Skogestad and I. Postlethwaite: Multivariable Feedback Control, Analysis and Design, Wiley, 2. utgave, 2005. Skrevne notater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektarbeid 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU