course-details-portlet

IIK8010 - Sikkerhet for fysiske cybersystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emner som dekkes i kurset er: Kjennetegn ved CPS; Bekymringer om sikkerhet og personvern; Risikovurdering for CPSer; Angrep mot CPSer; Høyprofilerte angrep fra den virkelige verden mot CPS-er; Forebygging av angrep; oppdage angrep; Reduserende angrep; Kombinert sikkerhets- og sikkerhetsanalyse av cyberfysiske systemer; Politikk og politiske aspekter ved CPS-sikkerhet; Bransjepraksis og standarder; IEC 62443-standarden; Sikkerhet for spesifikke CPS-klasser: industrielle kontrollsystemer, elektriske kraftnett, transportsystemer og autonome kjøretøy, robotikk og avansert produksjon, medisinsk utstyr, tingenes internett.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha oppnådd:

Kunnskap

 • Avansert kunnskap om kjernekonsepter i cyberfysiske systemer
 • Avansert kunnskap om begrepene risiko og risikovurdering og hvordan disse gjelder cybersikkerhet av cyberfysiske systemer
 • Avansert kunnskap om tekniske, ledelsesmessige og politiske spørsmål innen cyberfysiske systemsikkerhet og sikkerhet
 • Avansert kunnskap om sikkerhets- og personvernspørsmål i flere applikasjonsdomener som inkluderer fysiske cybersystemer

Ferdigheter

 • Evne til å vurdere og bruke angrepsmodelleringsmetoder for å analysere angrep mot fysiske cybersystemer
 • Evne til kritisk å analysere eksisterende teorier og metoder for studiet av cyberfysiske systemsikkerhet og selvstendig anvende slike metoder på relaterte problemer
 • Evne til i fellesskap å analysere sikkerheten og sikkerheten til cyberfysiske systemer, basert på risikovurdering og bruk av barrierer/mottiltak
 • Evne til å utføre uavhengig forskning innen utvalgte områder av cyberfysiske systemsikkerhet
 • Evne til å identifisere og kritisk analysere primær forskningslitteratur om cyberfysiske systemsikkerhet og å anvende passende vitenskapelige resonnement

Generell kompetanse

 • Evne til å anvende kunnskap om konsepter og metoder for å analysere sikkerheten til cyberfysiske systemer på nye felt
 • Evne til å presentere, vurdere og diskutere andres forskningsresultater.
 • Evne til å diskutere akademiske og faglige emner innen modellering og sikring av cyberfysiske systemer i utvalgte domener både med en spesialist og et generelt publikum
 • Kritisk forståelse av faglig og etisk, inkludert forskningsetikk, problemstillinger innen sikkerhet for cyberfysiske systemer

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier/interaktive forelesninger, hvor det forventes at studentene har satt seg inn i temaet på forhånd. Valgfrie oppgaver.

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på en sluttrapport. Karakterregelen er bestått/ikke bestått. Minste beståttkarakter er 70/100 poeng (70%). Kontinuasjonseksamen hvis aktuelt, vil bli ny innlevering av sluttrapport.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

 • Journal og konferanseinnlegg mv. Kunngjøres ved semesterstart.
 • K. Stouffer, V. Pilliteri, S. Lightman, M. Abrams, A. Hahn: NIST SP800-82Rev2: Guide to Industrial Control Systems Security. U.S. National Institute of Standards and Technology (2015)
 • Saqib Ali, Taiseera Al Balushi, Zia Nadir, Omar Khadeer Hussain: Cyber Security for Cyber Physical Systems. Springer International Publishing (2018)
 • Rausand, M. and Haugen, S. Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications. Available at Wiley online https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119377351: Chapters 1, 2, 3.1-3.2 and 14.1-14.7, 17.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU