Institutt for teknisk kybernetikk

– Studieveiledning

Hva kan studieveilederen hjelpe med?

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet:

  • Svare på spørsmål om studiet og jobbmulighetene generelt.
  • Bistå ved valg av studieretninger og emner.
  • Gir uttalelse til fakultetet om godkjenning av fagopplegg ved utenlandsopphold.
  • Bistå studenter som har spesielle behov og/eller problemer. For eksempel med et opplegg for redusert fremdrift.

Studieveilederen er rådgiver overfor fakultetet angående emnevalg og annet som angår den enkelte student. Den formelle beslutningsmyndighet ligger hos fakultetet.

Hvordan kontakte studieveilederne?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Studieveiledning sentralt ved NTNU

Studieavdelingen ved NTNU har en egen nettside for studieveiledning.

Karriererådgiving

Nærmer du deg slutten av studiet og skal i gang med jobbsøking? Både studieveilederne og NTNU Karriere tilbyr karriererådgiving.

Studieveileder
Institutt for teknisk kybernetikk

- Faglig studieveiledning

Jan Tommy GravdahlJan Tommy Gravdahl
Telefon: 73 59 43 93
Kontor: Elektroblokk D, D329

E-post: studinfo@itk.ntnu.no

Studieveileder IE-fakultetet

- For administrative spørsmål

Ellen HoveEllen Hove
Telefon: 73 59 14 68
Elektrobygget, blokk A, 3. etasje

E-post: studier@ie.ntnu.no