Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

Min forskning omhandler primært målfølging, navigasjon og SLAM. Jeg er spesielt interessert i det teoretiske grunnlaget for målfølging av flere mål ("multitarget tracking"), i relasjoner mellom målfølging og navigasjon/SLAM, og i applikasjoner av disse forskningsområde innen kollisjonsunngåelse for førerløse fartøy. Jeg er prosjektleder for Autosea-prosjektet (https://www.ntnu.edu/amos/autosea). 

Undervisning:

TTK4225 Systemteori grunnkurs (høst 2016)

TK8102 Ulineær tilstandsestimering (neste gang vår 2018)

Masterstudenter:

Se http://folk.ntnu.no/edmundfo/autoseastudents/autoseastudents.html.

Se http://autosea.github.io for forslag til prosjekt- og masteroppgaver.

Doktorgradsstudenter:

Erik F. Wilthil - Target Tracking and Navigation for Maritime Collision Avoidance

Andreas L. Flåten - Multisensor Tracking for Collision Avoidance

Inger B. Hagen - Collision avoidance for autonomous ferry

Albert Sans Muntadas - AUV docking (medveileder sammen med Kristin Pettersen)

Elias Bjørne - Globally stable SLAM (medveileder sammen med Tor Arne Johansen)

Marco Leonardi - Underwater sensor fusion based SLAM and path planning for AUVs (medveileder sammen med Annette Stahl, Martin Ludvigsen og Asgeir Johan Sørensen)

Simen Haugo - Visual SLAM (medveileder sammen med Annette Stahl og Tor A. Johansen)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport