Edmund Førland Brekke

Førsteamanuensis Institutt for teknisk kybernetikk
73594382
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D335

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

Min forskning omhandler primært målfølging, navigasjon og SLAM. Jeg er spesielt interessert i det teoretiske grunnlaget for målfølging av flere mål ("multitarget tracking"), i relasjoner mellom målfølging og navigasjon/SLAM, og i applikasjoner av disse forskningsområde innen kollisjonsunngåelse for førerløse fartøy. Jeg er prosjektleder for Autosea-prosjektet (https://www.ntnu.edu/amos/autosea). 

Undervisning:

TTK4225 Systemteori grunnkurs (høst 2016)

TK8102 Ulineær tilstandsestimering (neste gang vår 2018)

Masterstudenter:

Se http://folk.ntnu.no/edmundfo/autoseastudents/autoseastudents.html.

Se http://autosea.github.io for forslag til prosjekt- og masteroppgaver.

Doktorgradsstudenter:

Erik F. Wilthil - Target Tracking and Navigation for Maritime Collision Avoidance

Andreas L. Flåten - Multisensor Tracking for Collision Avoidance

Inger B. Hagen - Collision avoidance for autonomous ferry

Albert Sans Muntadas - AUV docking (medveileder sammen med Kristin Pettersen)

Elias Bjørne - Globally stable SLAM (medveileder sammen med Tor Arne Johansen)

Marco Leonardi - Underwater sensor fusion based SLAM and path planning for AUVs (medveileder sammen med Annette Stahl, Martin Ludvigsen og Asgeir Johan Sørensen)

Simen Haugo - Visual SLAM (medveileder sammen med Annette Stahl og Tor A. Johansen)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Brekke, Edmund Førland. (2010) Clutter Mitigation for Target Tracking. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2010. ISBN 978-82-471-2229-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (131).

Andre

  • Ganesan, Varadarajan; Chitre, Mandar; Brekke, Edmund Førland. (2014) Robust Underwater Obstacle Detection for Collision Avoidance. International Symposium on Experimental Robotics . International Foundation of Robotics Research; Marrakech/Essaouira. 2014-06-15 - 2014-06-18.
  • Brekke, Edmund Førland; Chitre, Mandar. (2013) Bayesian multi-hypothesis scan matching. OCEANS'13 . MTS/IEEE; Bergen. 2013-06-10 - 2013-06-14.
  • Stakkeland, Morten; Overrein, Øyvind; Brekke, Edmund Førland; Hallingstad, Oddvar. (2009) Tracking of targets with state dependent measurement errors using recursive BLUE filters. FUSION 2009, the 12th International Conference on Information Fusion . IEEE; Seattle. 2009-07-06 - 2009-07-09.