Studieplaner for masterstudier i teknologi (siv.ing/int.master) ved NTNU for 2017-2018

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Felles informasjon

Studieplaner

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for økonomi - Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Internasjonale masterprogram i teknologi (Master of Science)

Thu, 22 Jun 2017 13:50:48 +0200