Kyborg - roboter styrt av hjerneceller

Bakgrunn for landsbyen

Landsbyen vil samarbeide tett med det tverrfaglige forskningsprosjektet NTNU Cyborg, som er en del av NTNUs bioteknologi satsning. Prosjektet består av et kjerneteam av forskere fra ITK, IDI og INB.

Om arbeidet til NTNU Cyborg

NTNU Cyborg jobber med å koble biologiske nerveceller/hjerneceller til roboter for styring av disse. Nervecellene dyrkes in-vitro (latin: «i glass»), der de vokser og danner sammenkoblete nevrale nettverk som signaliserer seg imellom gjennom elektrokjemisk aktivitet. Nervecellenettverkene dyrkes på toppen av micro-elektrode brett (micro electrode array – MEA), og en kan gjennom disse elektrodene lese av den elektriske aktiviteten og bruke dette som motorisk input til en robot. Videre er det også mulig stimulere nettverket utifra sensorikk fra roboten ved å sende strøm gjennom elektrodene. På denne måten dannes en lukket sensor-motorisk sløyfe. Forskningen har som mål å bedre forstå hjernen, og hvordan vi kan utnytte hjernens prosesseringsevne ifm. robotikk, se forskningsområder her.

Aktuelle oppgaver

Det vil være mulighet for å jobbe med en rekke spennende prosjekter knyttet til NTNU Cyborg. Hovedsakelig vil det være fokus på robotutvikling (programvare, hardware, design), programvareutvikling (client-server løsninger), databaseutvikling og dataanalyse av biologisk data For en nærmere beskrivelse av de aktuelle prosjektene se: https://www.ntnu.edu/cyborg/student-projects.

Aktuell kompetanse

Det forventes at studentene innehar god kunnskap innenfor minst et av disse fagområdene: kybernetikk, robotikk, elektronikk, signalbehandling, programvareutvikling, databaseutvikling, produktutvikling, nevrovitenskap.

Mulighet for videre fordypningsprosjekt og master

Gjennom landsbyen vil studentene få et godt utgangspunkt for prosjekt og masteroppgave tilknyttet NTNU Cyborg.  

Tue, 03 Oct 2017 08:59:45 +0200

Emnekode: TTK4850
Landsbytittel: Kyborg - roboter styrt av hjerneceller
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Martinius Knudsen
Kontaktinformasjon: martinius.knudsen@ntnu.no
Undervises: Vår 2019
Undervisningssted: Trondheim

 

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.