Ole Morten Aamo

Professor Institutt for teknisk kybernetikk
73594386
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D344

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner