Martin Føre

Førsteamanuensis Institutt for teknisk kybernetikk
99232845
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D135

Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

 • 2006: Master of Science (Siv.ing.) ved Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTNU
 • 2011: ph.d. ved Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTNU

Stilling:

 • Forsker ved SINTEF Ocean
 • Førstemanuensis II ved AMOS/Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTNU

Faglige interesser og aktiviteter: 

 • Matematisk modellering og simulering
 • Akustisk telemetri og annen undervannssensorikk
 • Teknologi rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Lader, Pål; Kristiansen, David; Holmen, Ingunn Marie; Fredheim, Arne; Grøtli, Esten Ingar; Fathi, Dariusz Eirik; Oppedal, Frode; Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid. (2015) Exposed aquaculture in Norway: Technologies for robust operations in rough conditions. OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015.
 • Endresen, Per Christian; Birkevold, Jens; Føre, Martin; Fredheim, Arne; Kristiansen, David; Lader, Pål. (2014) Simulation and validation of a numerical model of a full aquaculture net-cage system. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology.
 • Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan. (2014) Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modelling approaches. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology.
 • Reite, Karl Johan; Føre, Martin; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Rundtop, Per; Kyllingstad, Lars Tandle; Endresen, Per Christian; Kristiansen, David; Johansen, Vegar; Fredheim, Arne. (2014) FHSIM - TIME DOMAIN SIMULATION OF MARINE SYSTEMS. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 8A: Ocean Engineering.
 • Endresen, Per Christian; Føre, Martin; Fredheim, Arne; Kristiansen, David; Enerhaug, Birger. (2013) Numerical Modelling of Wake Effect on Aquaculture Nets. ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering.
 • Gansel, Lars; Jensen, Østen; Endresen, Per Christian; Føre, Martin. (2013) Deformation of Nets With Bending Stiffness Normal to Uniform Currents. ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering.
 • Jensen, Østen; Gansel, Lars; Føre, Martin; Reite, Karl Johan; Jensen, Jørgen Haavind; Endresen, Per Christian. (2013) Oscillation of a Net Panel With Bending Stiffness. ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering.
 • Enerhaug, Birger; Føre, Martin; Endresen, Per Christian; Madsen, Nina; Hansen, Kurt. (2012) Current Loads on Net Panels with Rhombic Meshes. 2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 7.

Rapport/avhandling