Bakgrunn og aktiviteter

Stilling:

  • Førstemanuensis ved Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTNU

Utdanning:

  • 2006: Master of Science (Siv.ing.) ved Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTNU
  • 2011: ph.d. ved Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTNU

Faglige interesser og aktiviteter: 

  • Matematisk modellering og simulering
  • Akustisk telemetri og annen undervannssensorikk
  • Teknologi rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner