TTK4147 - Sanntidssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Nødvendig maskinvarekunnskap. Relevante emner innen operativsystemer. Analyse av tidskrav, ressursfordeling, prinsipper for fordeling av ressurser innenfor tidskrav. Egnethetsanalyse og vurdering av krav til kjøretidssystemer for innbygde sanntidssystemer. Analyse og praksis for sanntidsformål. Distribuerte sanntids- og datainnsamlingssystemer. Praktisk ferdighet i programmering av sanntidssystem.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Inngående kunnskap om prinsipper og metoder for ressursanalyse for innebygde - og sanntidssystemer.
- God kunnskap om relevante mekanismer og metoder i operativssytemer og maskinvare som har innflytelse på sanntidsoppførsel.
- God kunnskap om prinsipper og metoder design og konstruksjon av innebygde - og sanntidssystemer.

Ferdighet:
- Praktisk ferdighet i design, konstruksjon og implementasjon av innebygde- og sanntidsssytemer.
- Selvstendig kunne gjennomføre mindre utviklingsprosjekter og bidra aktivt i større prosjekter.
- Kunne analysere problemstillinger og bidra til nytenkning.

Generell kompetanse:
- Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten.
- Ha en bevisst holdning til hvordan sanntidssystemer kan påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid, dataøvinger og praktiske programmeringsoppgaver. Øvinger er hovedsaklig samhørende deler av et prosjekt som går gjennom hele semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok opplyses ved semesterstart. Suppleres med kompendium utgitt ved instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4186 2.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 C 09.12.2017 09:00 JC144 , JC1 , JC23 Realfag
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.