course-details-portlet

TTK4147 - Sanntidssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
Semesterprøve 30/100 2 timer D

Faglig innhold

Nødvendig maskinvarekunnskap. Relevante emner innen operativsystemer. Analyse av tidskrav, ressursfordeling, prinsipper for fordeling av ressurser innenfor tidskrav. Egnethetsanalyse og vurdering av krav til kjøretidssystemer for innbygde sanntidssystemer. Analyse og praksis for sanntidsformål. Distribuerte sanntids- og datainnsamlingssystemer. Praktisk ferdighet i programmering av sanntidssystem.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Inngående kunnskap om prinsipper og metoder for ressursanalyse for innebygde - og sanntidssystemer. - God kunnskap om relevante mekanismer og metoder i operativssytemer og maskinvare som har innflytelse på sanntidsoppførsel. - God kunnskap om prinsipper og metoder for design og konstruksjon av innebygde - og sanntidssystemer. - Kunnskap om analyse av fysiske systemer som grunnlag for design av sanntidssystemer. Ferdighet: - Praktisk ferdighet i design, konstruksjon og implementasjon av innebygde- og sanntidsssytemer. - Selvstendig kunne gjennomføre mindre utviklingsprosjekter og bidra aktivt i større prosjekter. - Kunne analysere problemstillinger og bidra til nytenkning. Generell kompetanse: - Kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten. - Ha en bevisst holdning til hvordan sanntidssystemer kan påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid, dataøvinger og praktiske programmeringsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å gå opp til eksamen kreves gjennomføring av minst 80 % av lab-oppgavene.

Vurderingen i faget består av 2 deler, en semesterprøve som vektes 30/100 og en avsluttende eksamen som vektes 70/100. For å bestå faget kreves det at begge deler er bestått:

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Kursmateriell

Lærebok opplyses ved semesterstart. Suppleres med kompendium utgitt ved instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4186 2.0 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesterprøve 30/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU