Eksamensoppgaver – Institutt for psykologi

Eksamensoppgaver – Institutt for psykologi


Eksamensoppgaver gitt de to siste semester; høst 2022 og vår 2023:
 

I tabellen nedenfor finner du eksamensoppgaver med integrert sensorveiledning gitt høsten 2022 og våren 2023, for studenter på årsstudiet, bachelor, master og profesjonsstudiet i psykologi.
For eksamensoppgaver gitt tidligere enn høst 2022, se den andre tabellen lenger ned på denne sida.

 

Emne
PSY1110 / PSYK4110 - Psykologiens historie og akademisk formidling - Vår 2023
PSY1111 / PSYK4111 - Psykologiske forskningsmetoder - Høst 2022 
PSY1111 / PSYK4111 - Psykologiske forskningsmetoder - Vår 2023 
PSY1122 / PSYK4122 - Innføring i kognitiv psykolog - Høst 2022
PSY1122 / PSY1502 / PSYK4122 - Innføring i kognitiv psykolog - Vår 2023
PSY1123 / PSY1503 / PSY4123 / PSYPRO4113 - Innføring i biologisk psykologi og genetikk - Høst 2022
PSY1123 / PSY1503 / PSY4123 - Innføring i biologisk psykologi og genetikk - Vår 2023
PSY1124 / PSY1504 - Innføring i sosial- og personlighetspsykologi - Høst 2022
PSY1125 / PSY1505 / PSYK4125 - Innføring i utviklingspsykologi - Høst 2022
PSY1125 / PSY1505 / PSYK4125 - Innføring i utviklingspsykologi - Vår 2023
PSY1127 / PSY1507 / PSYK4127 - Innføring i sosialpsykolog i - Høst 2022
PSY1127 / PSY1507 / PSYK4127 - Innføring i sosialpsykolog i - Vår 2023
PSY1128 / PSY1508 / PSYK4128 - Innføring i personlighetspsykologi - Høst 2022
PSY1128 / PSY1508 / PSYK4128 - Innføring i personlighetspsykologi - Vår 2023
PSY1501 / PSY2101 / PSYK4121 - Psykiske lidelser - Høst 2022
PSY2014 / PSYK4314 - Sosialpsykologi 2 - Høst 2022
PSY2014 / PSYK4314 - Sosialpsykologi 2 - Vår 2023
PSY2015 / PSYPRO4315 - Utviklingspsykologi 2 - Høst 2022
PSY2018 / PSYPRO4318 - Kvalitative forskningsmetoder - Høst 2022
PSY2018 / PSYPRO4318 - Kvalitative forskningsmetoder - Vår 2023
PSY2019 - Arbeids- og organisasjonspsykologi - Høst 2022
PSY2019 - Arbeids- og organisasjonspsykologi - Vår 2023
PSY2023 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling - Høst 2022
PSY2023 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling - Vår 2023
PSY2101 / PSY1501 / PSYK4121 - Psykiske lidelser - Vår 2023
PSY2103 - Miljøpsykologi - Høst 2022
PSY2103 - Miljøpsykologi - Vår 2023
PSY2104 - Mediepsykologi - Høst 2022
PSY2104 - Mediepsykologi - Vår 2023
PSY3100 - Forskningsmetode - kvantitativ - Høst 2022
PSY3100 - Forskningsmetode - kvantitativ - Vår 2023

PSY3101 - Forskningsmetode - kvalitativ - Høst 2022

PSY3101 - Forskningsmetode - kvalitativ - Vår 2023

PSY3110 - Læring, atferd og omgivelser - Høst 2022

PSY3123 - Hjerne og kognisjon - Vår 2023
PSY3136 - Moderne arbeidsliv - Høst 2022
PSY3151 - Miljøpsykologi - Høst 2022
PSYPRO4412 - Anvendt og klinisk kognitiv psykologi - Høst 2022
PSYPRO4412 - Anvendt og klinisk kognitiv psykologi - Vår 2023
PSYPRO4416 - Anvendt og klinisk personlighetspsykologi - Høst 2022
PSYPRO4416 - Anvendt og klinisk personlighetspsykologi - Vår 2023
PSYPRO4502 - Arbeids- og organisasjonspsykologi - Høst 2022
PSYPRO4505 - Rettspsykologi og sakkyndighet - Høst 2022
PSYPRO4505 - Rettspsykologi og sakkyndighet - Vår 2023
PSYPRO4506 - Ekstern samfunnspsykologisk praksis - Høst 2022
PSYPRO4601 - Klinisk psykologi - barn og ungdom - Høst 2022
PSYPRO4601 - Klinisk psykologi - barn og ungdom - Vår 2023
PSYPRO4603 - Klinisk psykologi - voksen - Høst 2022
PSYPRO4603 - Klinisk psykologi - voksen - Vår 2023
PSYPRO4605 - Klinisk nevropsykologi - Høst 2022
PSYPRO4605 - Klinisk nevropsykologi - Vår 2023

 

Tidligere eksamensoppgaver gitt ved Institutt for psykologi

I tabellen nedenfor finner du tidligere eksamensoppgaver (til og med vår 2022) med integrert sensorveiledning for studenter på årsstudiet, bachelor, master og profesjonsstudiet i psykologi.

 

Eksamensoppgaver - Arkiv

Emne
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2015
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2015
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2016
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2016
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2017
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2017
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2018
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2018
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2019
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2020
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2020
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2021
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2021
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2015
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2015
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2016
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2016
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2017
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2018
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2018
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2019
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2020
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2020
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2021
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2021
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2015
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2015
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2016
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2016
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2017
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2017
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2018
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2018
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2019
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2019
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2020
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2020
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2021
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2021
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2015
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2015
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2016
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2016
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2017
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2017
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2018
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2018
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2019
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2019
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2020
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2020
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2021
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2021
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2015
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2015
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2016
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2016
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2017
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2017
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2018
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2018
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2019
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2019
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2020
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2020
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2021
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2022
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2015
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2015
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2016
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2016
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2017
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2017
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2018
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2018
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2019
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2019
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2020
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2020
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2021
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2015
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2015
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2016
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2016
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2017
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2017
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2018
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2018
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2019
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2019
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2020
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2020
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2021
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2022
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – vår 2015
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – høst 2015
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – vår 2016
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – høst 2016
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – vår 2017
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – høst 2017
PSY1017/PSYPRO4417 – Abnormal psykologi – vår 2018
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – høst 2018
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – vår 2019
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – høst 2019
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – vår 2020
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – høst 2020
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – vår 2021
PSY1120/PSYK4120 – Psykologiens historie og forskningsmetode – vår 2022
PSY1122/PSY1502/PSYK4122/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2022
PSY1123/PSY1503/PSYK4123/PSYPRO4113 – Innføring i biologisk psykologi og genetikk – vår 2022
PSY1124 – Innføring i sosial og personlighetspsykologi – høst 2021
PSY1124 – Innføring i sosial og personlighetspsykologi – vår 2022
PSY1125/PSY1505 – Innføring i utviklingspsykologi – høst 2021
PSY1125/PSY1505/PSY1015/PSYPRO4115 – Innføring i utviklingspsykologi – vår 2022
PSY1126 – Semesteroppgave i basalfag – vår 2022
PSY2010 – Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2015
PSY2011 – Medienes publikum – vår 2015
PSY2011 – Medienes publikum – høst 2015
PSY2012/PSYPRO4312 – Kognitiv psykologi 2 – høst 2020
PSY2012/PSYPRO4312 – Kognitiv psykologi 2 – høst 2021
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2015
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2016
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2016
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2017
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2017
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2018
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2018
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2019
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2019
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2020
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2021
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2021
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2022
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2015
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2015
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2016
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2016
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2017
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2017
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2018
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2018
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2019
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2019
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2020
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2021
PSY2014/PSYPRO4314/PSYK4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2022
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2015
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2015
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2016
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2016
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2017
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2017
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2018
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2018
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2019
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2019
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2020
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2020
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2021
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2021
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2022
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2015
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2015
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2016
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2016
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2017
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2017
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2018
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2018
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2020
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2022
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – vår 2015
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – vår 2016
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – høst 2016
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – høst 2017
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – vår 2020
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – høst 2020
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2015
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2015
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2016
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2016
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2017
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2018
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2018
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2019
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2019
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2020
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2020
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2021
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2015
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2015
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2016
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2016
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2017
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2017
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2018
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2018
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2019
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2019
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2020
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2020
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2022
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2015 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2015 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2016 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2016 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2017 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2017 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2018
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2018
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2019
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2015
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2015
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2016
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2016
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2017
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2017
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2018
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2018
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2019
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2019
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2020
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2020
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2015
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2015
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2016
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2016
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2017
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2017
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2018
PSY2022 – Forskningsdesign vår 2018 - rapport
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2020
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2021
PSY2023 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling - høst 2020
PSY2023 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling - vår 2021
PSY2023 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling - høst 2021
PSY2023 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling - vår 2022
PSY2101/PSYK4121 – Psykiske lidelser – høst 2021
PSY2101/PSYK4121/PSY1501 – Psykiske lidelser – vår 2022
PSY2104 – Mediepsykologi – vår 2022
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2015
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2015
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2016
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2016
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2017
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2017
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2018
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2018
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2019
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2019
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2020
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2020
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2021
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2021
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2015
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2015
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2016
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2016
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2017
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2017
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2018
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2018
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2019
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2019
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2020
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2020
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2021
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2015
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2015
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2016
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2016
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2017
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2017
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2018
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2018
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2019
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2019
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2020
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2020
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2021
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2015
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2015
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2016
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2016
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2017
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og adferd – vår 2018
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2018
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2019
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2019
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2020
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2020
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2022
PSY3151 – Miljøpsykologi – vår 2022
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2015
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2015
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2016
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2016
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2017
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2017
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2018
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2018
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2019
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2019
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2020
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2020
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2021
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2021
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2022
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2015
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2016
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – høst 2016
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2017
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – høst 2017
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2018
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2019
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – høst 2019
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2020
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2021
PSYPRO4414 – Anvendt sosialpsykologi – høst 2021
PSYPRO4415 – Anvendt og klinisk utviklingspsykologi - høst 2020
PSYPRO4415 – Anvendt og klinisk utviklingspsykologi - høst 2021
PSYPRO4415 – Anvendt og klinisk utviklingspsykologi - vår 2022
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2015
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2016
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2017
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2018
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2019
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2020
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2021
PSYPRO4501 – Helsepsykologi – høst 2021
PSYPRO4501 – Helsepsykologi – vår 2022
PSYPRO4502 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2020
PSYPRO4502 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2021
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2017
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – høst 2017
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2018
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – høst 2018
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2019
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2020
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – høst 2020
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2015
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2015
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2016
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2017
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2017
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2018
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2018
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2019
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2019
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2020
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2020
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2021
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2021
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2022
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2015
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2015
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2016
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2016
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2017
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2017
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2018
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2018
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2019
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2020
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2021
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2021
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2022
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2016
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2016
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2017
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2017
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2018
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2018
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2019
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2020
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2020
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2021
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2021
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2022
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2022