Eksamensoppgaver – Institutt for psykologi

Eksamensoppgaver – Institutt for psykologi

Her finner du tidligere eksamensoppgaver med integrert sensorveiledning for studenter på bachelor, master og profesjonsstudiet i psykologi.

Eksamensoppgaver

Emne
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2015
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2015
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2016
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2016
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2017
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2017
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2018
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2019
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2020
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – høst 2020
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2015
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2015
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2016
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2016
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2017
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2018
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2019
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2020
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – høst 2020
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2015
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2015
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2016
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2016
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2017
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2017
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2018
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2019
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2019
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2020
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – høst 2020
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2015
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2015
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2016
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2016
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2017
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2017
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2018
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2019
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2019
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2020
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – høst 2020
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2015
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2015
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2016
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2016
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2017
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2017
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2018
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2019
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2019
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2020
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – høst 2020
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2015
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2015
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2016
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2016
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2017
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2017
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2018
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2019
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2019
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2020
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – høst 2020
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2015
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2015
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2016
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2016
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2017
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2017
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2018
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2019
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2019
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2020
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – høst 2020
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – vår 2015
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – høst 2015
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – vår 2016
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – høst 2016
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – vår 2017
PSY1017/PSYPRO4117 – Abnormal psykologi – høst 2017
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – høst 2018
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – vår 2019
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – høst 2019
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – vår 2020
PSY1018/PSYPRO4118 – Psykiske lidelser – høst 2020
PSY2010 – Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2015
PSY2011 – Medienes publikum – vår 2015
PSY2011 – Medienes publikum – høst 2015
PSY2012/PSYPRO4312 – Kognitiv psykologi 2 – høst 2020
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2015
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2016
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2016
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2017
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2017
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2018
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2019
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2019
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – høst 2020
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2015
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2015
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2016
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2016
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2017
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2017
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2018
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2019
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – høst 2019
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2020
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2015
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2015
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2016
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2016
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2017
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2017
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2018
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2019
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2019
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – vår 2020
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi 2 – høst 2020
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2015
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2015
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2016
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2016
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2017
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2017
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – høst 2018
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2020
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – vår 2015
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – vår 2016
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – høst 2016
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – høst 2017
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – vår 2020
PSY2017/PSYPRO4317 – Statistikk og kvantitative forskningsmetoder – høst 2020
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2015
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2015
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2016
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2016
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2017
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2018
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2019
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2019
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2020
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – høst 2020
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2015
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2015
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2016
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2016
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2017
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2017
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2018
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2019
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2019
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2020
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2020
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2015 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2015 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2016 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2016 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2017 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2017 
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – høst 2018
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2019
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2015
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2015
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2016
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2016
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2017
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2017
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2018
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2019
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2019
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2020
PSY2021 – Medienes publikum – høst 2020
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2015
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2015
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2016
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2016
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2017
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2017
PSY2022 – Forskningsdesign – høst 2020
PSY2023 - Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling - høst 2020
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2015
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2015
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2016
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2016
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2017
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2017
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2018
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2019
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2019
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2020
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – høst 2020
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2015
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2015
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2016
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2016
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2017
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2017
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2018
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2019
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2019
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2020
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – høst 2020
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2015
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2015
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2016
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2016
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2017
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2017
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2018
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2019
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2019
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2020
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – høst 2020
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2015
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2015
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2016
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2016
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2017
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2018
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2019
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2019
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – vår 2020
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og atferd – høst 2020
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2015
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2015
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2016
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2016
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2017
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2017
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2018
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2019
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2019
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2020
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – høst 2020
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2015
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2016
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – høst 2016
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2017
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – høst 2017
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2019
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – høst 2019
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2020
PSYPRO4415 – Anvendt og klinisk utviklingspsykologi - høst 2020
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2015
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2016
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2017
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2019
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2020
PSYPRO4502 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – høst 2020
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – høst 2018
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2019
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2020
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – høst 2020
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2015
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2015
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2016
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2017
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2017
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2018
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2019
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2019
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2020
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – høst 2020
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2015
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2015
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2016
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2016
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2017
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2017
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2018
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2019
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – høst 2020
PSYPRO4084 – Klinisk psykologi og nevropsykologi – høst 2015
PSYPRO4063 – Klinisk psykologi 1 – høst 2015
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2016
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – høst 2016
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2017
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – høst 2017
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2016
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2016
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2017
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2017
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2018
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2019
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2020
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – høst 2020
PSYPRO4412 – Anvendt og klinisk kognitiv psykologi – vår 2018
PSYPRO4413 – Anvendt og klinisk biologisk psykologi – vår 2018
PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi – vår 2018
PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet – vår 2018
PSYPRO4601 – Klinisk psykologi - barn og ungdom – vår 2018
PSYPRO4603 – Klinisk psykologi - voksen – vår 2018
PSYPRO4605 – Klinisk nevropsykologi – vår 2018
PSY1015/PSYPRO4115 – Utviklingspsykologi 1 – vår 2018
PSY1016/PSYPRO4116 – Personlighetspsykologi 1 – vår 2018
PSY1017/PSYPRO4417 – Abnormal psykologi – vår 2018
PSY2013/PSYPRO4313 – Biologisk psykologi 2 – vår 2018
PSY2014/PSYPRO4314 – Sosialpsykologi 2 – vår 2018
PSY2015/PSYPRO4315 – Utviklingspsykologi – vår 2018
PSY2016/PSYPRO4316 – Personlighetspsykologi 2 – vår 2018
PSY2018/PSYPRO4318 – Kvalitative forskningsmetoder – vår 2018
PSY2019 – Arbeids- og organisasjonspsykologi – vår 2018
PSY2020 – Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling – vår 2018
PSY2021 – Medienes publikum – vår 2018
PSY2022 – Forskningsdesign – vår 2018
PSY2022 – Forskningsdesign (rapport) – vår 2018
PSY3100 – Forskningsmetode - kvantitativ – vår 2018
PSY3101 – Forskningsmetode - kvalitativ – vår 2018
PSY3110 – Læring, atferd og omgivelser – vår 2018
PSY3111 – Individuell utvikling, gener, nervesystem og adferd – vår 2018
PSY1010/PSYPRO4110 – Psykologiens historie – vår 2018
PSY1011/PSYPRO4111 – Psykologiens metodologi – vår 2018
PSY1012/PSYPRO4112 – Kognitiv psykologi 1 – vår 2018
PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi 1 – vår 2018
PSY1014/PSYPRO4114 – Sosialpsykologi 1 – vår 2018