Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi


Fotomontasje: studenter

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim?

Institutt for psykologi, NTNU kan tilby studier i psykologi på bachelornivå og masternivå, videre også profesjonsstudiet i psykologi (psykologutdanning) og doktorgradsutdanning.

Instituttet holder til i landlige omgivelser ved NTNUs campusområde på Dragvoll. Institutt for psykologi er fra 01.01.2017 ett av sju institutt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. 


Skal du starte på psykologi-studier høsten 2017:

Finn mer informasjon om oppstarten på studieprogramsiden for ditt studieprogram (nedenfor). Se også instituttets egen informasjonsside om studieoppstart.

Kontakt

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim

Institutt for psykologi

Ansatte ved Institutt for psykologi


Om instituttet


Følg instituttet på sosiale medier: 

Facebook-ikon Facebook

Twitter-ikon Twitter