Institutt for psykologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi

Foto av fire studenter i gata på Dragvoll
Foto: Elin Iversen / NTNU

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim? Institutt for psykologi ved NTNU tilbyr studier i psykologi på årsstudium-, bachelor- og masternivå, i tillegg til profesjonsstudiet i psykologi (psykologutdanning) og doktorgradsutdanning. I tillegg bedriver Institutt for psykologi også forskning innenfor mange forskjellige psykologiske fagfelt.

Institutt for psykologi er ett av syv institutt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 60
  kontakt@ips.ntnu.no
  For studiehenvendelser: studentkontakt@ips.ntnu.no 


Postadresse:
Institutt for psykologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll bygg 12, nivå 5
Åpningstid ekspedisjon:
Tirsdag-Torsdag 09.00–11.00 og 13.00–14.00

IPS på Facebook

Forskning

Forskning

Fotografi av mannlig student og mikroskop
Foto: Elin Iversen/NTNU

Forskning ved Institutt for psykologi

Studier

Studier

Foto av fire studenter som jobber sammen i gruppe
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studier ved Institutt for psykologi

Psykologiske poliklinikker