Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi


Fotomontasje: studenter

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim?

Institutt for psykologi tilbyr studier i psykologi på bachelor- og masternivå, i tillegg til profesjonsstudiet i psykologi (psykologutdanning) og doktorgradsutdanning.

Instituttet holder til i landlige omgivelser ved NTNUs campusområde på Dragvoll. Institutt for psykologi er fra 01.01.2017 ett av sju institutt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.  

Les mer om Institutt for psykologi ved NTNU

Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll
Åpningstid: 08.30-11.30 og 12.30-14.00

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim


Følg instituttet på sosiale medier: 

Facebook-ikon Facebook

Twitter-ikon Twitter


The 19th Conference on Social and Community Psychology – Trondheim, 22.–23. November 2018