Institutt for tverrfaglege kulturstudiar

Det humanistiske fakultetet

Institutt for tverrfaglege kulturstudiar

Gruppebilde av ansatte på KULT
Foto: Govert Valkenburg

Institutt for tverrfaglege kulturstudiar (KULT) er ei tverrfagleg eining med ein stab som dekkjer fleire humanistiske og samfunnsvitskaplege fag og med eit etablert samarbeid med ei rekkje andre fagmiljø ved NTNU. 

Vi driv tverrfagleg kultur- og samfunnsforsking innanfor ei rekkje fagfelt. Våre hovudsatsingsområde er teknologi- og vitskapsstudiar og kjønns- og kulturforsking. 

Forsking

Forsking

Forskere som prøver en elbil
Foto: NTNU

Vi driv primært med forsking innanfor dei to fagområda Teknologi- og vitskap og Kjønn og mangfald.

Les meir om forskinga vår

Forskingssentre

Studiar

Studiar

Studenter leser en bok
Foto: Elin Iversen

Vi tilbyr enkeltemne, årsstudium og masterstudium innan faga "Kunnskap, teknologi og samfunn" og "Likestilling og mangfold"

Les meir om våre studieprogram og -emner

Ph.d.-utdanning

Vidareutdanningskurs

Vidareutdanningskurs

En gruppe mennesker står foran en bygning med solcellepanel på veggene.
Foto: Geir Mogen

Instituttet tilbyr den nye spesialiseringa Berekraft, omstilling og inkludering (BOI) under paraplyen Master i organisasjon og ledelse (MORG). Spesialiseringa består av fire enkeltemne på 7,5 sp. som også kan takast enkeltvis. Emna blir organisert gjennom NTNU Videre.

Les meir om vidareutdanningskursa våre