Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Gata på Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og med et etablert samarbeid med en rekke andre fagmiljøer ved NTNU. Instituttet består av to senter: Senter for kjønnsforskning og Senter for teknologi og samfunn. Vi driver tverrfaglig kultur - og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt. Hovedsatsningsområder: Teknologi og vitenskapsstudier, og kjønns- og kulturforskning. Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold. 

Liste over aktive prosjekter

Informasjon om avsluttede prosjekter finnes under hvert forskningsormåde

KULT Strategi 2020-2025

Kontakt

Kontakt

 

profileimage

   Professor Margrethe Aune

   Instituttleder

 


Ansatte

Ledelse og administrasjon

 kult@hf.ntnu.no  

 

Forskning

Instituttets forskning bidrar til teknologi- og vitenskapsstudier, og kjønns- og mangfoldsstudier. 

Studier

Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold.

Facebook