Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Gata på Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og med et etablert samarbeid med en rekke andre fagmiljøer ved NTNU. Instituttet består av to senter: Senter for kjønnsforskning og Senter for teknologi og samfunn. Vi driver tverrfaglig kultur - og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt. Hovedsatsningsområder: Teknologi og vitenskapsstudier, og kjønns- og kulturforskning. Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold. 

Liste over aktive prosjekter

Informasjon om avsluttede prosjekter finnes under hvert forskningsormåde

23 jun 2020 Sonia Ahmadi

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

På grunn av korona er det for tiden ikke mulig å nå instiuttet på telefon. Send epost


Epost: kult@hf.ntnu.no
Åpningstider: mandag-fredag 9-15

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll, bygg 11, nivå 5
Kart

Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, 7491 Trondheim

Kontakt 
Ledelse og administrasjon
Ansatte


Forskning

Instituttets forskning bidrar til teknologi- og vitenskapsstudier, og kjønns- og mangfoldsstudier. 

 

 

 

04 des 2019 Sonia Ahmadi

Studier

Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold.


Facebook