Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Foto: Govert Valkenburg

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og med et etablert samarbeid med en rekke andre fagmiljøer ved NTNU. 

Instituttet består av to senter:

Vi driver tverrfaglig kultur- og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt. Våre hovedsatsningsområder er teknologi- og vitenskapsstudier og kjønns- og kulturforskning. Oversikt over forskningsprosjekt finner du her. Informasjon om avsluttede prosjekt finner du under hvert enkelt forskningsområde. 

Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor:

  • Studier av kunnskap, teknologi og samfunn
  • Likestilling og mangfold.

Du kan lese mer om instituttet her: KULT Strategi 2020-2025.

Facebook


Forskning

Forskning

Instituttets forskning bidrar til teknologi- og vitenskapsstudier, og kjønns- og mangfoldsstudier.

Les mer om vår forskning her.  

Studier

Studier

Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innen fagene "Kunnskap, teknologi og samfunn" og "Likestilling og mangfold".

Les mer om våre studieprogram og -emner her. 

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet, dine rettigheter som student, kan du kontakte med: