Institutt for tverrfaglege kulturstudiar

Det humanistiske fakultetet

Institutt for tverrfaglege kulturstudiar

Gruppebilde av ansatte på KULT
Foto: Govert Valkenburg

Institutt for tverrfaglege kulturstudiar (KULT) er ei tverrfagleg eining med ein stab som dekkjer fleire humanistiske og samfunnsvitskaplege fag og med eit etablert samarbeid med ei rekkje andre fagmiljø ved NTNU. 

Vi driv tverrfagleg kultur- og samfunnsforsking innanfor ei rekkje fagfelt. Våre hovudsatsingsområde er teknologi- og vitskapsstudiar og kjønns- og kulturforsking. 

Forsking

Forsking

Forskere som prøver en elbil
Foto: NTNU

Forskinga ved instituttets bidrar til studiar innan teknologi- og vitenskap, kjønn og mangfold.

Les meir om vår forsking

Forskingssentre

Studiar

Studiar

Studenter leser en bok
Foto: Elin Iversen

Vi tilbyr enkeltemne, årsstudium og masterstudium innan faga "Kunnskap, teknologi og samfunn" og "Likestilling og mangfold"

Les meir om våre studieprogram og -emner

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Videreutdanningskurs

Videreutdanningskurs

Studenter på 5-årig master i bygg- og miljøteknikk og på ingeniørvitenskap og IKT i Zeb-laboratoriet i Trondheim
Foto: Geir Mogen

Instituttet tilbyr den nye spesialiseringen Bærekraft, omstilling og inkludering (BOI) under paraplyen Master i organisasjon og ledelse (MORG). Spesialiseringen består av fire enkeltemner på 7,5 sp. som også kan tas enkeltvis. 

Les mer om våre videreutdanningskurs

 


Facebook