Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Gata på Dragvoll

Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og med et etablert samarbeid med en rekke andre fagmiljøer ved NTNU. Instituttet består av to senter: Senter for kjønnsforskning og Senter for teknologi og samfunn. Vi driver tverrfaglig kultur - og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt. Hovedsatsningsområder: Teknologi og vitenskapsstudier, og kjønns- og kulturforskning. Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold.


Fri, 02 Dec 2016 11:28:04 +0100

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 17 88
Epost: kult@hf.ntnu.no
Åpningstider: mandag-fredag 9-15

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll, bygg 11, nivå 5
Kart

Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, 7491 Trondheim

Kontakt 
Ledelse og administrasjon
Ansatte


Vi driver tverrfaglig kultur - og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt. Hovedsatsningsområder: Teknologi og vitenskapsstudier, og kjønns- og kulturforskning. 


Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold.