Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fremtidens operasjonsrom. Foto: Geir Mogen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) driver forskning og utdanning i de medisinske spesialitetene som utreder og behandler skader og sykdommer i hodet, nervesystemet, sanseorganene og bevegelsesapparatet. INB har ansvar for studieprogrammene Fysioterapi, Ergoterapi, Audiologi, Begelsesvitenskap, Aktivitet og bevegelse, Topptrener II og Helseinformatikk

Instituttet er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kontakt