Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Studenter i bevegelsesvitenskap.
Foto: Kim Sørenssen/NTNU
Koronaviruset: NTNU avlyser all undervisning på campus. Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på http://www.ntnu.no/korona

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) er tverrfaglig sammensatt og driver utdanning og forskning innen en rekke medisin og helsefag. Vi bidrar inn i medisinerutdanningen, og har ansvar for bachelorprogram i audiologi, bevegelsesvitenskap, ergoterapi og fysioterapi, International Master of Science in Physical Activity and Health, og etter- og videreutdanningen Topptrener II. Vår forskning fokuserer på helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, og translasjonsforskning relatert til nervesystemet, sanseorganene og bevegelsesapparatet, og forhold som påvirker helse, funksjon og prestasjon.

Vår ambisjon er: Gjennom tverrfaglig samarbeid skaper Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ledende og framtidsrettet utdanning og forskning for bedre helse og funksjon.

Ambisjon og strategi

Instituttet er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap

space

 

 

Kontakt

Kontakt

   +47 73 59 20 20

  kontakt@inb.ntnu.no

  Studiehenvendelser: studier@inb.ntnu.no

  Ledelse og administrasjon

  Ansatte

  Om instituttet


Besøksadresse: 3.etasje, Nevro Øst, Edvard Griegs gate 8 , 7030 Trondheim

Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 TRONDHEIM