Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fremtidens operasjonsrom. Foto: Geir Mogen

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) driver forskning og utdanning i de medisinske spesialitetene som utreder og behandler skader og sykdommer i hodet, nervesystemet, sanseorganene og bevegelsesapparatet. INB har ansvar for studieprogrammene Fysioterapi, Ergoterapi, Audiologi, Bevegelsesvitenskap, Aktivitet og bevegelse, Topptrener II og Helseteknologi

Instituttet er en del av Fakultet for medisin og helsevitenskap

 

 

Kontakt

Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 7491 TRONDHEIM