Institutt for arkitektur og planlegging

Fakultet for arkitektur og design

Institutt for arkitektur og planlegging

IAP forside med bilde

Institutt for arkitektur og planlegging er ledende kunnskapsutvikler innenfor arkitektur, planlegging og eiendomsutvikling. Fagkretsen inkluderer kunnskapsgrunnlag fra ingeniørvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora.

Gjennom undervisning og forskning bidrar instituttet til å utvikle klimanøytrale bygninger og byer, inkluderende bomiljøer som søker å sikre arkitektonisk kvalitet, estetisk opplevelse, refleksjon, trivsel og trygghet. Smart Cities er et internasjonalt innovasjonsmiljø ved instituttet som arbeider med klimaspørsmål og globale urbaniseringsprosesser.


Logo innovative digitale


 

Kontakt IAP forside

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Blogger

Mini calevent portlet

Hva skjer?