Institutt for design forside

Fakultet for arkitektur og design

Institutt for design

Promoteringsvideo

Intro ID

Ordet ‘design’ dekker et ganske bredt spekter av aktiviteter, profesjoner og fagfelt. Vi pleier å si ‘sett 10 designere rundt bordet og du får 20 meninger om hva design egentlig er’. På NTNU har vi likevel et forholdsvis klart bilde av det hva vi ønsker å stå for: å bidra med å skape en bedre verden, ikke bare gjennom kunnskap men også gjennom dets anvendelse, med fokus på linken mellom teknologi og mennesket. Teknologi kan være alt fra digital til material, mennesket kan vi se på som individ eller del av en gruppe eller samfunnet, og linken kan være gjennom produkter, tjenester eller systemer.

Institutt for design (ID) ble etablert 1. januar 2017 som resultat av fusjonen mellom ‘gamle NTNU’ og tre høyskoler. Instituttet har to omtrent like store avdelinger: en på Gløshaugen campus i Trondheim, og en i Gjøvik. Avdelingen i Trondheim har ansvar for 5-årig master-/sivilingeniørutdanning i industriell design, en 2-årig internasjonal master i industriell design, samt et doktorgradsprogram (Ph.D) i industriell design. Avdelingen i Gjøvik har ansvar for tre bachelorprogram i grafisk design, webutvikling og interaksjonsdesign, samt en 2-årig masterutdanning i interaksjonsdesign, og et årsstudium i webdesign.

Instituttet er en del av Fakultet for arkitektur og design.


Linje


Mini calevent portlet

Hva skjer?