Institutt for design forside

Fakultet for arkitektur og design

Institutt for design

Institutt for design

Student følger med på 3D printer
Foto: Geir Mogen/NTNU

Ved Institutt for design

  • utdanner vi designere med teknologi- og samfunnsforståelse
  • forsker vi på samspillet mellom mennesker, teknologi, samfunn og natur
  • designer vi nyskapende, menneskesentrerte og estetiske produkter, systemer og tjenester

På den måten bidrar vi til en bærekraftig fremtid og en bedre verden for individer, organisasjoner og samfunn.

Instituttet har aktivitet både på Gløshaugen i Trondheim og Mustad i Gjøvik.

I Trondheim har vi fokus på industriell design og i Gjøvik har vi fokus på grafisk design og webteknologi. Begge stedene har vi ekspertise innenfor interaksjonsdesign. Vi deler også forskningsinteresser, blant annet innenfor helse- og velferdsteknologi.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte

  Om oss

  kontakt@id.ntnu.no 


Trondheim campus

Produktdesignbygget, Kolbjørn Hejes vei 2B, 7491 Trondheim
    73 59 21 85

Gjøvik campus

Mustad, bygg 118, Raufossvegen 40,
inngang A, 2821 Gjøvik
    73 41 20 41/404 82 007

Forskning

Forskning

Overblikk på hender som holder materialprøver
Foto: Geir Mogen/NTNU

Studier

Studier

Foto: Geir Mogen/NTNU

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Voksen mann og kvinne går opp en trapp
Foto: Anne Line Bakken/NTNU

Mini calevent portlet

Arrangement