Fakultet for naturvitenskap

Institutt for materialteknologi

  • Stipendiat Espen Tjønneland Wefring fra Inorganic Materials and Ceramics forskningsgruppe
  • Materialer
  • Senioringeniør Kristin Høydalsvik

Institutt for materialteknologi er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen materialteknologi og materialvitenskap. Instituttet omfatter fagområdene fysikalsk metallurgi, prosessmetallurgi og elektrolyse med hovedvekt på lettmetaller og silisium, silisium for solceller, korrosjon, elektrokjemisk energiteknologi, uorganiske og keramiske materialer og nano-strukturerte materialer.

Institutt for materialteknologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for materialteknologi

Kontakt

Besøksadresse

Alfred Getz vei 2, Bergbygget E-133

Kjemiblokk II, Sem Sælands vei 12
Realfagbygget K2-132

Sverres gate 12, Teknologibygget, Kalvskinnet 3. etg.

Postadresse

Institutt for materialteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for materialteknologi

Hva er materialteknologi?

Hva er materialteknologi ved NTNU?