Institutt for biologi

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for biologi

Det er et stort behov for mer kunnskap om naturens mangfold, sammenhenger og mekanismer for å kunne forstå livet på jorden. Institutt for biologi (IBI) bidrar med forskning og undervisning for å øke vår kunnskap om naturen på alle nivå, fra gener til økosystemer.

Vi prioriterer globale utfordringer innen: klima, biodiversitet, forurensing og bærekraftig naturressurs-utnyttelse.

Institutt for biologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap

Om Institutt for biologi

Kontakt

Kontakt

  postmottak@bio.ntnu.no

  Høgskoleringen 5, Realfagbygget D1-137

Postadresse

Institutt for biologi NTNU
7491 Trondheim


  Ansatte ved institutt for biologi

  Hva er biologi ved NTNU?

Likestillingskomite ved IBI

Likestillingskomite ved IBI

Gråspurvens hemmeligheter

Gråspurvens hemmeligheter

Gråspurvens hemmeligheter video

Gråspurvens hemmeligheter

Bli med til Helgelandskysten for å lære mer om gråspurven og hvordan forskere blir bedre kjent med den. En videoserie i 6 deler (YouTube)