Fakultet for naturvitenskap

Institutt for biologi

Institutt for biologi sin visjon er å forstå livet – bevar miljøet. For å bevare miljøet er det nødvendig å ha kunnskap om biologiske prosesser på alle nivå, fra molekyler til økosystemer – å forstå livet.

Institutt for biologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for biologi

Kontakt

  postmottak@bio.ntnu.no

  Høgskoleringen 5, Realfagbygget D1-137

Postadresse

Institutt for biologi NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for biologi

Hva er materialteknologi ved NTNU?

  Hva er biologi ved NTNU?