Institutt for geografi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for geografi

Geografi

En foreleser og fem studenter hopper på rekke. Foto.

Om instituttet

Institutt for geografi har spennende og utfordrende undervisnings- og forskningsprogrammer og tilbyr studieprogram på bachelor-, master og doktorgradsnivå. Instituttet representerer et aktivt og globalt forskningsmiljø innenfor både natur- og samfunnsgeografi. Instituttet har fire strategiske satsningsområder i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook

Forskning

Forskning

Person ute i felt ved grushauger, foto
Foto: Institutt for geografi/NTNU

Forskning ved Institutt for geografi

Publikasjoner og formidling

Publikasjoner og formidling

Bilde fra regnskogen i Indonesia
Foto: Ståle Angen Rye

Publikasjoner og formidling ved instituttet