Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for geografi

En foreleser og fem studenter hopper på rekke, foto

Institutt for geografi har spennende og utfordrende undervisnings- og forskningsprogrammer og tilbyr studieprogram på bachelor-, master og doktorgradsnivå. Instituttet representerer et aktivt og globalt forskningsmiljø innenfor både natur- og samfunnsgeografi. Instituttet har fire strategiske satsningsområder i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten.

Kontakt

Ansatte ved Institutt for Geografi

Kontaktinformasjon

Telefon: + 47 73 55 89 07
 E- post: kontakt@ige.ntnu.no

Postadresse:
 
NTNU, Institutt for Geografi
 NO-7491 Trondheim
 Norge

Besøksadresse:
Dragvoll, Bygg 7, nivå 4
 NO-7491   Trondheim


Følg oss på Institutt for geografi på Facebook Facebook