Institutt for geografi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for geografi

Geografi

Studenter som ser på at matjorda bygges ned ved Overvik, Ranheim
Foto: Elin Iversen/NTNU

Geografi er et fag som fokuserer på natur, samfunn og samspillet mellom natur og samfunn. Dette er viktig for å forstå og adressere mange av vår tids store, komplekse utfordringer og hvordan de utspiller seg på forskjellige steder og på tvers av geografiske nivå. På institutt for geografi har vi fire strategiske satsingsområder og seks spennende studieprogram: årsstudium, bachelor og master i geografi, lektor i geografi, master i globalisering og bærekraftig utvikling, master i innovasjon, entreprenørskap og samfunn, og master i naturressursforvaltning. Alle våre studieprogram gir god anledning til internasjonal utveksling og feltarbeid. 

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4

Åpningstid ekspedisjon:

Mandag: 09:00-11:30 / 12:00-14:00
Tirsdag: 09:00-11:30 / 12:00-14:00
Torsdag: 09:00-11:30 / 12:00-15:00
 


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook

Forskning

Forskning

Studenter tar målinger på Tystingdalsbreen
Foto: Yongmei Gong/NTNU

Forskning ved Institutt for geografi

Studier

Studier

Studenter på feltkurs i Ilsvika, ser på Ilabekken
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studier ved Institutt for geografi

Publikasjoner og formidling

Publikasjoner og formidling