Institutt for geografi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for geografi

Geografi

Oversiktsbilde av et jorde og matjord som blir bygget ned i Trondheim
Foto: Elin Iversen/NTNU

Institutt for geografi har spennende og utfordrende undervisnings- og forskningsprogrammer og tilbyr studieprogram på bachelor-, master og doktorgradsnivå. Instituttet representerer et aktivt og globalt forskningsmiljø innenfor både natur- og samfunnsgeografi. Instituttet har fire strategiske satsningsområder i skjæringsfeltet mellom hva vi kan, hva vi bør og hva vi vil: De baserer seg både på hva instituttets faglige stab besitter av kompetanse, hva som bør være relevante kunnskapsbidrag for å møte samfunnsutviklingen og hvordan vi vil bidra med ny viten i den internasjonale fagdebatten. 

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 55 89 07
  kontakt@ige.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for geografi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo. Følg oss på Facebook

Forskning

Forskning

To mennesker som går på en isbre i Norge
Foto: Yongmei Gong

Forskning ved Institutt for geografi

Publikasjoner og formidling

Publikasjoner og formidling

Jente som bærer søsteren sin på ryggen
Foto: Shutterstock

Publikasjoner og formidling ved instituttet