NTNU Handelshøyskolen

Fakultet for økonomi

NTNU Handelshøyskolen

NTNU Handelshøyskolen

Student ser mot kamera og smiler. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Om Handelshøyskolen

Studiestart 

Informasjon om studiestart kommer på e-post, i mellomtiden kan du se program for studiestart på nettsiden for ditt studieprogram

All undervisning vil foregå fysisk på campus

 


NTNU Handelshøyskolen ligger på Elgeseter, nært Trondheim sentrum. Med mer enn 1400 studenter er vi blant de største utdanningene i landet innenfor økonomi og ledelse. Vi tilbyr årsstudium, bachelor-, master-, og doktorgradsutdanning.

På NTNU Handelshøyskolen sørger studentene for et levende og dynamisk studiemiljø gjennom næringslivskonferanser, bedriftspresentasjoner, studentpolitisk aktivitet, idrettsarrangementer, kultur og sosiale arrangementer. Kandidater fra Handelshøyskolen er ettertraktede for en rekke ulike jobber innenfor offentlig og privat næringsliv.

Kontakt

Kontakt

Ansatte

Kontakt

73 55 99 50

    kontakt@hhs.ntnu.no

Studieveiledning

Vi tilbyr drop-in veiledninger tirsdager og torsdager til og med 14. september. Etter dette blir det mulighet til å bestille veiledningstime.


Instituttillitsvalgt - ITV

Instituttillitsvalgt - ITV

De instituttillitsvalgte (ITV) har ansvar for å representere studentmassen ved NTNU Handelshøyskolen, og vil være et bindeledd opp mot instituttets ledelse og Studentrådet Økonomi. ITVene jobber for å ivareta studentenes interesser og rettigheter og fungerer også som taushetsbelagte kontaktpersoner for studentene. 

Kontakt: hhs@sr-ok.no