NTNU Handelshøyskolen

Fakultet for økonomi

NTNU Handelshøyskolen

NTNU Handelshøyskolen

Student ser mot kamera og smiler. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Om Handelshøyskolen

NTNU Handelshøyskolen ligger på Elgeseter, nært Trondheim sentrum. Med mer enn 1400 studenter er vi blant de største utdanningene i landet innenfor økonomi og ledelse. Vi tilbyr årsstudium, bachelor-, master-, og doktorgradsutdanning.

På NTNU Handelshøyskolen sørger studentene for et levende og dynamisk studiemiljø gjennom næringslivskonferanser, bedriftspresentasjoner, studentpolitisk aktivitet, idrettsarrangementer, kultur og sosiale arrangementer. Kandidater fra Handelshøyskolen er ettertraktede for en rekke ulike jobber innenfor offentlig og privat næringsliv.

Studier

Forskning

Instituttillitsvalgt - ITV

Instituttillitsvalgt - ITV

De instituttillitsvalgte (ITV) har ansvar for å representere studentmassen ved NTNU Handelshøyskolen, og vil være et bindeledd opp mot instituttets ledelse og Studentrådet Økonomi. ITVene jobber for å ivareta studentenes interesser og rettigheter og fungerer også som taushetsbelagte kontaktpersoner for studentene. 

Kontakt: hhs@sr-ok.no