Institutt for energi- og prosessteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for energi- og prosessteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk

studenter jobber med vindmølle. Foto.

Instituttpresentasjon

Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) driver forskning og undervisning på hele energikjeden, fra ressurser til sluttbruk. Vi arbeider med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

EPT er et av de største instituttene ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt

Kontakt oss

  ept@ept.ntnu.no

  Ledelse

 Alle ansatte

Om instituttet

   73 59 38 60


Besøksadresse: Kolbjørn Hejes v 1B, Varmeteknisk lab, 3. etg, 7034 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk, Postboks 8900, Torgarden, 7491 Trondheim