Institutt for naturhistorie

NTNU Vitenskapsmuseet:

Institutt for naturhistorie

Seksjon for naturhistorie

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Institutt for naturhistorie (INH) forvalter og bidrar til museets naturhistoriske samlinger. Instituttet har forskning innenfor biogeografi, biosystematikk og økologi med vekt på bevaringsbiologi. Ringve botaniske hage er en del av instituttet.

Kontakt