NTNU Vitenskapsmuseet:

Institutt for naturhistorie

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for naturhistorie (INH) forvalter og bidrar til museets naturhistoriske samlinger. Instituttet har forskning innenfor biogeografi, biosystematikk og økologi med vekt på bevaringsbiologi. De to botaniske hagene er del av instituttet.

Kontakt

  • Ansatte
  • Telefon: 73 59 22 80
  • E-post: post@vm.ntnu.no
  • Postadresse: 7491 Trondheim
  • Besøksadresse: Erling Skakkes gt 47b, Trondheim