Fakultet for naturvitenskap

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Membranforskning ved Institutt for kjemisk prosessteknologi med Liyuan Deng, Tom Gøran Skog og Karen Seglem. Foto

Institutt for kjemisk prosessteknologi tar kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper, fra molekylære prosesser og nanoteknologi til bygging og drift av store prosessanlegg. Vi har kapasitet til å utdanne ca. 70 sivilingeniører hvert år innen dette området. Institutt for kjemisk prosessteknologi er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for kjemisk prosessteknologi

Kontakt

Telefon: +47 73594030

Epost: postmottak@chemeng.ntnu.no

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 4, Kjemiblokk 5, 101B

Postadresse

Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Hva er kjemisk prosessteknologi?

Hva er kjemisk prosessteknologi ved NTNU?