Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Illustasjonsfoto sosialantropolgisk institutt - Marked i Lusaka.

Institutt for sosialantropologi tilbyr undervisning i afrikastudier og sosialantropologi, i tillegg til å drive sosialantropologisk forskning. Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.

Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 55 89 07 

E-post: kontakt@sosant.ntnu.no

Besøksadresse: Institutt for sosialantropologi, bygg 7, nivå 4, NTNU Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, 7048 Trondheim. 

Postadresse: Institutt for sosialantropologi, NTNU, 7491 Trondheim

Institutt for sosialantropologi på Facebook Facebook