Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Dame går gjennom et marked. Foto.

Institutt for sosialantropologi tilbyr undervisning i afrikastudier og sosialantropologi, i tillegg til å drive sosialantropologisk forskning. Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder dette mangfoldet.

Kontakt

  Ansatte
  (+ 47) 73 55 89 07 
  kontakt@sosant.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosialantropologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo Følg oss på Facebook