Institutt for sosialantropologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Forsidebilde

Studenter i kontrollrommet på NTNU. Foto

Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder mangfoldet.

Antropologikonferansen 2023

Bilde av logo og med illustrasjon av bryggerekka i TrondiemAntropologikonferansen 2023

avholdes i Trondheim, 30. november - 1. desember. Tema for konferansen er "omveltninger". Se nettsiden for mer informasjon om påmelding, frister, program o.l. Vi håper å se deg på Scandic Nidelcen 30. november og 1. desember!
 

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  (+ 47) 73 55 89 07 
  kontakt@sosant.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosialantropologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4

Åpningstid ekspedisjon:

Mandag: 09:00-11:30 / 12:00-14:00
Tirsdag: 09:00-11:30 / 12:00-14:00
Torsdag: 09:00-11:30 / 12:00-15:00


Facebook. Logo Følg oss på Facebook