Institutt for sosialantropologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Forsidebilde

Studenter i kontrollrommet på NTNU. Foto

Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder mangfoldet.

Gladnyhet til alle sosialantropologistudenter og fremtidige lærerspirer


Gladnyhet til alle sosialantropologistudenter og fremtidige lærerspirer!

Fra og med høsten 2022 vil det være mulig å søke seg inn på det ettårige årsstudiet praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med bakgrunn i sosialantropologi. Nettsidene til PPU vil oppdateres med nye opptakskrav i løpet av høsten 2021 https://www.ntnu.no/studier/prped

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  (+ 47) 73 55 89 07 
  kontakt@sosant.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosialantropologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

PhD Course

PhD Course

Course responsible: Carla Dahl-Jørgensen and Harald Aspen
Contact person: Geir Tvedt
Application deadline: 15. September 2021

PhD course in ethnographic method for PhD students in social anthropology and other fields in which ethnographic method is of relevance. The course starts mid-day on the 17th and ends at mid-day on the 19th of November. Detailed program of the course will be announced after the registration deadline.

We have a limited number of places available. To the extent possible, the course will take place on campus at NTNU in Trondheim, but lecturers and participants may also participate online due to travel restrictions.

https://www.ntnu.edu/studies/courses/SANT8004
https://www.ntnu.no/studier/emner/SANT8006

Publikasjoner

Publikasjoner