Institutt for sosialantropologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Forsidebilde

Studenter i kontrollrommet på NTNU. Foto

Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder mangfoldet.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  (+ 47) 73 55 89 07 
  kontakt@sosant.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosialantropologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

PhD Course

PhD Course

Course responsible: Carla Dahl-Jørgensen and Harald Aspen
Contact person: Geir Tvedt
Application deadline: 15. September 2020

In the 2020 fall semester we will organize a PhD course in ethnographic method for PhD students in social anthropology and other fields in which ethnographic method is of relevance. 

The details of the course will be announced in August, when also potential participants can apply to be admitted to the course. We have a limited number of places available. To the extent possible, the course will take place on campus at NTNU in Trondheim, but lecturers and participants may also participate online due to travel restrictions.

https://www.ntnu.edu/studies/courses/SANT8004
https://www.ntnu.no/studier/emner/SANT8006

 

Publikasjoner

Publikasjoner