Institutt for sosialantropologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialantropologi

Forsidebilde

Studenter i kontrollrommet på NTNU. Foto

Sosialantropologi er det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Utgangspunktet for faget er det kulturelle mangfoldet som finnes i verden, og antropologer studerer de sosiale prosessene som produserer, endrer og vedlikeholder mangfoldet.

Gladnyhet til alle sosialantropologistudenter og fremtidige lærerspirer


Gladnyhet til alle sosialantropologistudenter og fremtidige lærerspirer!

Fra og med høsten 2022 vil det være mulig å søke seg inn på det ettårige årsstudiet praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med bakgrunn i sosialantropologi. Nettsidene til PPU vil oppdateres med nye opptakskrav i løpet av høsten 2021 https://www.ntnu.no/studier/prped

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  (+ 47) 73 55 89 07 
  kontakt@sosant.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for sosialantropologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll, bygg 7, nivå 4


Facebook. Logo Følg oss på Facebook