Fakultet for naturvitenskap

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

  • Kurt Ingar Draget og Catherine Taylor Nordgård - Nanokuler. Foto: Per Henning/NTNU
  • Studenter ved Institutt for bioteknologi. Foto: Per Henning/NTNU
  • Algelaben med Matilde Chauton. Foto: Geir Mogen/NTNU

Bioteknologi er vitenskap og teknologi som baserer seg på bruk av celler eller deler av celler til produksjon av kunnskap, varer og tjenester.

Institutt for bioteknologi og matvitenskap er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Kontakt

Besøksadresse

Sem Sælandsvei 6/8, Kjemiblokk 3, 139c
Sverres gate 10-12, Kalvskinnet (Matvitenskap)

Postadresse

Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Epost: postmottak@nv.ntnu.no

Kontaktinformasjon og ledelse

Ansatte ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Hva er bioteknologi?

Hva er bioteknologi ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap?