Fakultet for naturvitenskap

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

CHALLENGE

GENETICS

Vi utfordrer grunnleggende kunnskap for å skape ny viten.

Bioteknologi er vitenskap og teknologi som baserer seg på bruk av celler eller deler av celler til produksjon av kunnskap, varer og tjenester.

Institutt for bioteknologi og matvitenskap er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Challenge NTNU - Forskning som utfordrer

Kontakt

  postmottak@nv.ntnu.no

  Sem Sælandsvei 6/8, Kjemiblokk 3, 139c

  Sverres gate 10-12, Kalvskinnet (Matvitenskap)

Postadresse

Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Hva er bioteknologi?

  Hva er bioteknologi ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap?