Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi

Forskning ved IIK

Ved Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi (IIK) driv vi med forsking og utdanning innan cybersikkerheit, informasjonssikkerheit, kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester. Vi tilbyr studieprogram på doktor-, master-, og bachelorgradsnivå innan informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. 

Vi er vertskap for Center for Cyber and Information Security (CCIS), SFI Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS) og tidligere Norges nasjonale forskerskole innan data og informasjonssikkerheit (COINS). IIK er eit institutt ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Kontakt oss

Kontaktinformasjon  •    +47 61 13 54 00 – Gjøvik
  •    +47 73 59 45 33 – Trondheim
  •    kontakt@iik.ntnu.no