Det humanistiske fakultet

Institutt for musikk

  • Musikkteknologi, NTNU - hender og knapper

  • Dansevitenskap, NTNU - danseforestilling

  • Musikkvitenskap, NTNU - satslæreundervisning

  • Utøvende klassisk, NTNU - orkesterøvelse

  • Utøvende jazz, NTNU - utøver blåseinstrument

  • Utøvende musikk, NTNU - konsert i orgelsalen

Institutt for musikk har studietilbud innen musikkvitenskap, musikkteknologi, dansevitenskap og utøvende musikk. Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider både innen forskning og kunstnerisk virksomhet, i tillegg til undervisningen de gir.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist 15. april for musikkvitenskap

Musikkvitenskap har søknadsfrist 15. april og opptaksprøve mandag 8. mai for årsstudiet og bachelor. Søknad til årsstudiet og bachelor skjer gjennom Samordna opptak. Master har opptaksprøve i juni, og søknad til master skjer gjennom søknadsweb.

Se mer om søknad og opptaksprøver på hvert enkelt studies nettside:

Søknadsfrist 15. april for musikkteknologi

Musikkteknologi har søknadsfrist 15. april. Søknad til bachelor skjer gjennom Samordna opptak. Søknad til master skjer gjennom søknadsweb.

Se mer om søknad og opptaksprøve/tilleggskrav på hvert enkelt studies nettside:

Søknadsfrist 15. desember for utøvende musikk

Utøvende musikk, inklusive kirkemusikk, har søknadsfrist 15. desember. Dette gjelder alle studier: bachelor, master og årsstudiet i kirkemusikk. Søknad skjer gjennom søknadsweb.

Se mer om søknad og opptaksprøver på hvert enkelt studies nettside:

 

Aktivitetskalender

Institutt for musikk

Telefon:
+47 73 59 73 00
Epost:
Generelt:
musikk@hf.ntnu.no
Opptak:
musikk-opptaksinfo@hf.ntnu.no
Besøks- og leveranseadresser:
Adresser
Postadresse:

NTNU Institutt for musikk
7491 Trondheim
Norway