Det humanistiske fakultet

Institutt for musikk

  • Musikkteknologi, NTNU - hender og knapper

  • Dansevitenskap, NTNU - danseforestilling

  • Musikkvitenskap, NTNU - satslæreundervisning

  • Utøvende klassisk, NTNU - orkesterøvelse

  • Utøvende jazz, NTNU - utøver blåseinstrument

  • Utøvende musikk, NTNU - konsert i orgelsalen

Institutt for musikk har studietilbud innen musikkvitenskap, musikkteknologi, dansevitenskap og utøvende musikk. Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider både innen forskning og kunstnerisk virksomhet, i tillegg til undervisningen de gir.

 

Aktivitetskalender

Institutt for musikk

Telefon:
+47 73 59 73 00
Epost:
Generelt:
musikk@hf.ntnu.no
Opptak:
musikk-opptaksinfo@hf.ntnu.no
Besøks- og leveranseadresser:
Adresser
Postadresse:

NTNU Institutt for musikk
7491 Trondheim
Norway