Det humanistiske fakultet

Institutt for musikk

Kjetil Møster og NTNU Jazzensemble. Foto.

Institutt for musikk har studietilbud innen musikkvitenskap, musikkteknologi, dansevitenskap og utøvende musikk. Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider både innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, i tillegg til undervisningen de gir og står for en rekke utgivelser og publikasjoner. Instituttet består av det tidligere Musikkonservatoriet i Trondheim og Musikkvitenskapelig institutt og har definert et samfunnsoppdrag for hvert av de fire fagmiljøene ved instituttet. Et stort utvalg av instrument og utstyr er tilgjengelig for studenter og ansatte ved instituttet.

Neste arrangement ved Institutt for musikk:

Kontakt