Det humanistiske fakultet

Institutt for musikk

""

Institutt for musikk har studietilbud innen utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap. På det utøvende studiet tilbys praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for den som ønsker å bli vokal- eller instrumentallærer, der undervisning i musikkdidaktikk foregår på studieprogrammet. Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider både innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, i tillegg til undervisningen de gir og står for en rekke utgivelser og publikasjoner. Instituttet består av det tidligere Musikkonservatoriet i Trondheim og Musikkvitenskapelig institutt og har definert et samfunnsoppdrag for hvert av de fire fagmiljøene ved instituttet. Et stort utvalg av instrument og utstyr er tilgjengelig for studenter og ansatte ved instituttet.

Neste arrangement ved Institutt for musikk:

Kontakt