Institutt for maskinteknikk og produksjon

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Video MTP

Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) har bred tverrfaglig kompetanse innen logistikk, maskindesign, produktutvikling, materialvitenskap, og risiko og pålitelighet av komplekse systemer. Forskningen ved instituttet fokuserer på utvikling, optimalisering og forbedring av industrielle prosesser og produksjonssystemer. Et av våre mål er å sikre norsk industri og administrasjon tilgang til kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå.

Institutt for maskinteknikk og produksjon er et av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Om institutt for maskinteknikk og produksjon 

mtp - kontakt

Kontakt

Generelle henvendelser

Studierelaterte henvendelser

Ansatte ved instituttet

Besøksadresser:
MTP Gløshaugen: Richard Birkelands vei 2B, Trondheim

Postadresse:
Institutt for Maskinteknikk og Produksjon, NTNU, 7491 Trondheim

Mini calevent portlet

Arrangement

mtp - forside - forskning

mtp - forside - studier

mtp - forside - karrieremuligheter