Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Kontakt

Send oss en epost

Ansatte ved instituttet

Besøksadresser:
MTP Gløshaugen: Richard Birkelands vei 2B, Trondheim
MTP Valgrinda: S. P. Andersens vei 5, Trondheim

Postadresse:
Institutt for Maskinteknikk og Produksjon, NTNU, 7491 Trondheim