Fakultet for Ingeniørvitenskap

Institutt for Marin Teknikk (IMT)

Illustrative picture

Institutt for Marin Teknikk (IMT) • driver med undervisning, forskning og innovasjon. Vi jobber med metoder og teknologi som gjør oss i stand til å utvikle, verifisere og forvalte tekniske og operasjonelle løsninger for de blå havnæringene: olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskerier og havbruk. I tillegg disse, som er Norges største eksportnæringer, er vi tungt inne i utvikling av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi (vind-, bølge og strømkraft), kystinfrastruktur slik som flytende bruer, og ikke minst marin robotikk som bidrar til kartlegging og overvåking for kunnskapsbasert forvaltning av havområdene inkludert arktisk. Marin teknologi bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet miljø, klima, energi, mat og effektiv transport.

Kontakt