Fakultet for Ingeniørvitenskap

Institutt for Marin Teknikk (IMT)

Illustrative picture

Institutt for Marin Teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskeriteknologi og havbruk.

Kontakt

Studier

Studenter ser på et skjerm

Forskning

Forskning

Aktuelt

Vacant PhD positions:

PhD position within Marine Hydrodynamics (IV-87/17)
Application deadline: 24 March 2017

PhD position within Marine Structures (IV-83/17)
Application deadline: 1 April 2017

⇒ IMTs nyheter og arrangementer!