Institutt for marin teknikk

  • Båt i havbassenget på Tyholt. Foto.

    Institutt for marin teknikk
  • Båt på islagt hav. Foto.

    Institutt for marin teknikk
  • Bygninger. Foto.

    Institutt for marin teknikk

Institutt for marin teknikk (IMT)

Fakultet for Ingeniørvitenskap

Institutt for marin teknikk (IMT)

Marin teknologi bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport. Institutt for marin teknikk (IMT) • driver med undervisning, forskning og innovasjon. Vi jobber med metoder og teknologi som gjør oss i stand til å utvikle, verifisere og forvalte tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer, de blå havnæringene: olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskerier og havbruk.

I tillegg til disse er vi tungt inne i utvikling av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi (vind-, bølge og strømkraft), kystinfrastruktur slik som flytende bruer, og ikke minst marin robotikk som bidrar til kartlegging og overvåking av havene for kunnskapsbasert forvaltning av havområdene inkludert arktis.

Informasjon

Informasjon

Forskning

Forskning

Nyheter

Nyheter