Institutt for marin teknikk (IMT)

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for marin teknikk (IMT)

Institutt for marin teknikk

  • Studenter ved vannbasseng

    Institutt for marin teknikk
  • Båt på islagt hav. Foto.

    Institutt for marin teknikk
  • Bygninger. Foto.

    Institutt for marin teknikk

Institutt for marin teknikk (IMT)

Marin teknikk bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport; det grønne skiftet i havnæringene. 

Institutt for marin teknikk (IMT) driver med undervisning, forskning og innovasjon.

Vi jobber med metoder og teknologi som gjør oss i stand til å utvikle, verifisere og forvalte tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer. 

Det inkluderer havnæringer som skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskerier, havbruk og olje- og gassutvinning til havs.

I tillegg til disse er vi tungt inne i utviklingen av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi – vind-, bølge og strømkraft og kystinfrastruktur.

Eksempler på dette er flytende bruer og marin robotikk som bidrar til kartlegging og overvåking av havene for kunnskapsbasert forvaltning av havområdene, inkludert havområdene i arktis.

Informasjon

Informasjon

Mini calevent portlet

Arrangement

Forskning

Forskning

Nyheter

Nyheter