Institutt for marin teknikk (IMT)

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for marin teknikk (IMT)

Institutt for marin teknikk

  • To doktorgradsstudenter i marin kybernetikk utenfor AUR-Lab, vårt Applied Underwater Laboratory i Trondheim. Foto: Live Oftedahl

    AUR-Lab på IMT
  • Studenter på marin teknikk, forbereder testing av skip. Foto: Geir Mogen

    Studenter på Institutt for marin teknikk
  • Illustrasjon av hovedinngangen til Norsk havteknologisenter, campus fra 2025. Ill: Statsbygg/Link Arkitektur

    Vår framtidige campus - Norsk havteknologisenter

Institutt for marin teknikk (IMT)

Bli med på å utvikle framtidas havnæringer

Marin teknikk bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport; det grønne skiftet i havnæringene. 

Institutt for marin teknikk (IMT) driver med undervisning, forskning og innovasjon.

Vi jobber med metoder og teknologi som gjør oss i stand til å utvikle, verifisere og forvalte tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer. 

Det inkluderer havnæringer som skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskerier, havbruk, samt olje- og gassutvinning til havs.

I tillegg til disse er vi tungt inne i utviklingen av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi – flytende havvind, bølge og strømkraft, og kystinfrastruktur.

Eksempler på dette er flytende bruer, autonome skip og ferger, og marin robotikk som bidrar til kartlegging og overvåking av havene for kunnskapsbasert forvaltning av havområdene, inkludert havområdene i Arktis.

I 2022 startet byggingen av Norsk havteknologisenter som skal huse instituttet vårt og SINTEF Ocean. Vi vil få nye laboratorier og infrastruktur med oppdaterte og moderne fasiliteter for våre studenter og det verdensledende forskningsmiljøet som jobber her. 

Informasjon

Informasjon

Kontakt

Mini calevent portlet

Arrangement

Forskning

Forskning

Nyheter og arrangementer

Nyheter og arrangementer