Institutt for marin teknikk (IMT)

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for marin teknikk (IMT)

Institutt for marin teknikk

  • Studenter ved vannbasseng

    Institutt for marin teknikk
  • Båt på islagt hav. Foto.

    Institutt for marin teknikk
  • Bygninger. Foto.

    Institutt for marin teknikk

Institutt for marin teknikk (IMT)

Bli med på å utvikle framtidas havnæringer

Marin teknikk bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport; det grønne skiftet i havnæringene. 

Institutt for marin teknikk (IMT) driver med undervisning, forskning og innovasjon.

Vi jobber med metoder og teknologi som gjør oss i stand til å utvikle, verifisere og forvalte tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer. 

Det inkluderer havnæringer som skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskerier, havbruk og olje- og gassutvinning til havs.

I tillegg til disse er vi tungt inne i utviklingen av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi – havvind-, bølge og strømkraft og kystinfrastruktur.

Eksempler på dette er flytende bruer, autonome skip og ferger, og marin robotikk som bidrar til kartlegging og overvåking av havene for kunnskapsbasert forvaltning av havområdene, inkludert havområdene i Arktis.

Informasjon

Informasjon

Mini calevent portlet

Arrangement

Forskning

Forskning

Nyheter

Nyheter