• Institutt for marin teknikk
  • Institutt for marin teknikk
  • Institutt for marin teknikk
Fakultet for Ingeniørvitenskap

Institutt for marin teknikk (IMT)

Marin teknologi bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport. Institutt for marin teknikk (IMT) • driver med undervisning, forskning og innovasjon. Vi jobber med metoder og teknologi som gjør oss i stand til å utvikle, verifisere og forvalte tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer, de blå havnæringene: olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskerier og havbruk.

I tillegg til disse er vi tungt inne i utvikling av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi (vind-, bølge og strømkraft), kystinfrastruktur slik som flytende bruer, og ikke minst marin robotikk som bidrar til kartlegging og overvåking av havene for kunnskapsbasert forvaltning av havområdene inkludert arktisk.

Kontakt