Fakultet for Ingeniørvitenskap

Institutt for Marin Teknikk (IMT)

Illustrative picture

Institutt for Marin Teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskeriteknologi og havbruk.

Kontakt

Studier

Studenter ser på et skjerm

Forskning

Forskning

Ledige Stillinger

PhD research fellowship at NTNU AMOS (IV-96/17)
Application deadline: 24 April 2017

2 PhD positions at NTNU AMOS (IV-105/17)
Application deadline: 27 April 2017

PhD position at NTNU AMOS (IV-98/17)
Application deadline: 27 April 2017