Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Denne profilen inkluderer forskning om moderne industriprosesser, bruk av nye og resirkulerte materialer, nye teknologiske løsninger og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.

 

Kontakt