Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Om instituttet

Student ser på 3D printer

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk utvikler innovative og bærekraftige løsninger for samfunnet. Vi forsker på moderne industriprosesser, byggeprosesser, design, miljø, fornybare materialer og teknologier.

Våre ingeniørstudenter får vitenskapelig innsikt og praktisk erfaring fra undervisning og laboratorieprosjekter, som er tett på dagens store samfunnsutfordringer.

Kontakt oss

Kontakt oss

Alle ansatte ved instituttet

Instituttleder Torbjørn Skogsrød

Telefon 61 13 52 62

Studieveileder Tron Harald Torneby

Telefon 61 13 51 23

Besøksadresse B-bygget, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

E-post adm@ivb.ntnu.no

Postadresse Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU, 2821 Gjøvik

Studier

Bli med på å skape et mer bærekraftig samfunn. Vi har årsstudier, bachelor- og masterprogram, doktorgrader (ph.d.), samt etter- og videreutdanninger.

Forskning

Våre satsningsområder er vareproduksjon, avanserte og bærekraftige kompositter, i tillegg til digital tvilling for bærekraftig byggeri.

Laboratorier

I våre laboratorier kan forskere og studenter produsere prototyper, gjøre målinger og teste nye bærekraftige løsninger. 

Laptop