Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Om instituttet

Student ser på 3D printer

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk utvikler innovative og bærekraftige løsninger for samfunnet. Vi forsker på moderne industriprosesser, byggeprosesser, design, miljø, fornybare materialer og teknologier.

Våre ingeniørstudenter får vitenskapelig innsikt og praktisk erfaring fra undervisning og laboratorieprosjekter, som er tett på dagens store samfunnsutfordringer.

Kontakt oss

Kontakt oss

Alle ansatte ved instituttet

Studieveileder Tron Harald Torneby

Telefon 61 13 51 23

Besøksadresse B-bygget, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU, 2821 Gjøvik

Studier

Bli med på å skape et mer bærekraftig samfunn. Vi har årsstudier, bachelor- og masterprogram, doktorgrader (ph.d.), samt etter- og videreutdanninger.

Samarbeid med næringslivet

Samarbeid med næringslivet

To studenter studerer plantegninger
​​​​​​Foto: NTNU/Geir Mogen

Vi inviterer bedrifter til å samarbeide med oss og dele sin verdifulle innsikt og praksis med våre studenter. 

Les mer og ta kontakt


Forskning

Våre satsningsområder er vareproduksjon, avanserte og bærekraftige kompositter, i tillegg til digital tvilling for bærekraftig byggeri.

Laboratorier

I våre laboratorier kan forskere og studenter produsere prototyper, gjøre målinger og teste nye bærekraftige løsninger. 

Laptop