Rektor og rektors lederteam

NTNUs rektor Gunnar Bovim med lederteam:

Prorektor for prorektor for utdanning Anne Borg, prorektor for forskning Bjarne Foss, prorektor for innovasjon Toril A. Nagelhus Hernes, økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntzen, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen og viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet.


Rektor Gunnar Bovim

Rektor Gunnar Bovim. Foto.

Rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit han også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Kontakt rektor

Ingeborg Vasli, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 11 | e-post ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt rektor

Anne Katharine Dahl, kommunikasjonsrådgiver:
telefon 73 55 01 21 | mobil 918 97 555 | e-post anne.dahl@ntnu.no | samfunnskontakt@komm.ntnu.no

 

Prorektor for utdanning Anne Borg

Prorektor for utdanning Anne Borg. Foto.

Prorektor for utdanning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for utdanning ved NTNU og skal ivareta strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er medlem i flere nasjonale nettverk på utdanningssiden. Prorektor for utdanning er også overordnet biblioteksjefen. Studieområdet er organisert i Avdeling for utdanningskvalitet | Avdeling for studieadministrasjon | Avdeling for studenttjenester.

Kontakt prorektor for utdanning

Kirsti Klokkerhaug, administrativ lederstøtte:
telefon 73 55 90 69 | e-post kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

 

Prorektor for forskning Bjarne Foss

Prorektor for forskning Bjarne Foss. Foto.

Prorektor for forskning har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer han vår internasjonale kontakt. Forskning ved NTNU.

Kontakt prorektor for forskning

Marte Olaussen Rosvoldaunet, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 16 | e-post marte.olaussen@ntnu.no

 

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus HernesProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Hun ivaretar dessuten kontakten med NTNU Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR). Nyskaping og innovasjon ved NTNU.

Kontakt prorektor for nyskaping

Marte Olaussen Rosvoldaunet, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 16 | e-post marte.olaussen@ntnu.no

 

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Direktør økonomi og eiendom Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen. Ansvarsområdene er organisert i Avdeling for virksomhetsstyring | Økonomiavdelingen | Eiendomsavdelingen | Avdeling for campusservice.

Kontakt økonomi- og eiendomsdirektør

Kirsti Klokkerhaug, administrativ lederstøtte:
telefon 73 55 90 69 | e-post kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Foto.

Organisasjonsdirektøren har et overordnet ansvar for organisasjonsutvikling ved NTNU. Hun har i tillegg ansvar for HR og HMS, kommunikasjon, IT og dokumentasjonsforvaltning. Ansvarsområdene er organisert i HR- og HMS-avdelingen | Kommunikasjonsavdelingen | IT-avdelingen | Avdeling for dokumentasjonsforvaltning.

Kontakt organisasjonsdirektør

Sissel Rogstad, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 13 | e-post sissel.rogstad@ntnu.no

 

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen

Jørn Wroldsen

Viserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Gjøvik.

Kontakt viserektor i Gjøvik

Lise M. Konow Linnerud, administrativ lederstøtte:
telefon 61 13 51 10 | mobil 482 88 378 | e-post lise.linnerud@ntnu.no

 

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet

Annik Magerholm FetViserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Ålesund.

Kontakt viserektor i Ålesund

Linda Mentzoni Granmo, administrativ lederstøtte:
telefon 70 16 13 01 | mobil 990 16 828 | e-post liiv@ntnu.no

 

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Prosjektdirektør for campusutvikling leder campusutvikling ved NTNU, og deltar på rektorat-, dekan- og styremøter. Campusutvikling ved NTNU.

Kontakt prosjektdirektør for campusutvikling

Kirsti Overgaard Vestad, administrativ lederstøtte:
mobil 980 81 063 | e-post kirsti.o.vestad@ntnu.no