Rektor og rektors lederteam

Rektor og rektors lederteam

Rektor Anne Borg med lederteam:

Prorektor for forskning Tor Grande, prorektor for utdanning Marit Reitan, prorektor for innovasjon Toril A. Nagelhus Hernes, økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntzen, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal, samt viserektorene Jørn Wroldsen (Gjøvik) og Annik Magerholm Fet (Ålesund).

Rektor Anne Borg


Rektor Anne Borg

Konstituert rektor Anne Borg. Foto.

Rektor Anne Borg er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit hun også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Kontakt

Kontakt rektor

Ingeborg Vasli, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 11 | e-post ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt rektor

Anne Katharine Dahl, kommunikasjonsrådgiver:
telefon 73 55 01 21 | mobil 918 97 555 | e-post anne.dahl@ntnu.no | samfunnskontakt@komm.ntnu.no

Prorektor for forskning Tor Grande


Prorektor for forskning Tor Grande

Marit Reitan. Foto.Prorektor for forskning Tor Grande har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer han vår internasjonale kontakt. Forskning ved NTNU.

Kontakt

Kontakt prorektor for forskning

Marte Olaussen Rosvoldaunet, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 16 | e-post marte.olaussen@ntnu.no

Prorektor for utdanning


Prorektor for utdanning Marit Reitan

Marit Reitan. Foto.Prorektor for utdanning Marit Reitan har et særlig ansvar for utdanning ved NTNU og skal ivareta strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Hun leder NTNUs utdanningsutvalg og er medlem i flere nasjonale nettverk på utdanningssiden. Studieområdet er organisert i Avdeling for utdanningskvalitet | Avdeling for studieadministrasjon | Avdeling for studenttjenester. Prorektor har også ansvar for NTNU Universitetsbiblioteket.

Kontakt prorektor for utdanning

Kontakt prorektor for utdanning

Kirsti Klokkerhaug, administrativ lederstøtte:
telefon 73 55 90 69 | e-post kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes


Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus HernesProrektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Hun ivaretar dessuten kontakten med NTNU Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR). Nyskaping og innovasjon ved NTNU.

Kontakt

Kontakt prorektor for nyskaping

Marte Olaussen Rosvoldaunet, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 16 | e-post marte.olaussen@ntnu.no

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen


Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Direktør økonomi og eiendom Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen. Ansvarsområdene er organisert i Avdeling for virksomhetsstyring | Økonomiavdelingen | Eiendomsavdelingen | Avdeling for campusservice.

Kontakt

Kontakt økonomi- og eiendomsdirektør

Kirsti Klokkerhaug, administrativ lederstøtte:
telefon 73 55 90 69 | e-post kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby


Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Foto.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby har et overordnet ansvar for organisasjonsutvikling ved NTNU. Hun har i tillegg ansvar for HR og HMS, kommunikasjon, IT og dokumentasjonsforvaltning. Ansvarsområdene er organisert i HR- og HMS-avdelingen | Kommunikasjonsavdelingen | IT-avdelingen | Avdeling for dokumentasjonsforvaltning.

Kontakt

Kontakt organisasjonsdirektør

Sissel Rogstad, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 13 | e-post sissel.rogstad@ntnu.no

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen


Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen

Jørn Wroldsen

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Gjøvik.

Kontakt viserektor i Gjøvik

Kontakt viserektor i Gjøvik

Lise M. Konow Linnerud, administrativ lederstøtte:
telefon 61 13 51 10 | mobil 482 88 378 | e-post lise.linnerud@ntnu.no

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet


Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet

Annik Magerholm FetViserektor i Ålesund Annik Magerholm Fets viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Ålesund.

Kontakt viserektor i Ålesund

Kontakt viserektor i Ålesund

Linda Mentzoni Granmo, administrativ lederstøtte:
telefon 70 16 13 01 | mobil 990 16 828 | e-post liiv@ntnu.no

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal


Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal leder campusutviklingen ved NTNU. I dette inngår blant annet samling av campus i Trondheim og NTNUs arbeid med Ocean Space Centre.  Les mer om Campusutvikling ved NTNU.

Kontakt prosjektdirektør for campusutvikling

Kontakt prosjektdirektør for campusutvikling

Kirsti Overgaard Vestad, administrativ lederstøtte:
mobil 980 81 063 | e-post kirsti.o.vestad@ntnu.no