Rektor og rektors lederteam

NTNUs rektor og ledergruppen

Ledergruppen

Rektor Anne Borgs ledergruppe

  • Prorektor for forskning og formidling, Tor Grande
  • Prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes
  • Prorektor for utdanning, Marit Reitan
  • Direktør for organisasjon og infrastruktur: Bjørn Haugstad
  • Viserektor, Gro Iren Kvanli Dæhlin (Gjøvik)
  • Viserektor, Annik Magerholm Fet (Ålesund)

Rektor Anne Borg og prorektor Tor Grande

Anne Borg. Foto: Sindre Vardal

Rektor Anne Borg

Daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit hun også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Kontakt

Ingeborg Vasli, administrativ lederstøtte.
Telefon 735 98 011 | E-post ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt rektor

Kristin Gjærevoll, Seniorrådgiver.
Telefon: 996 45 913
E-post: kristin.gjarevoll@ntnu.no | samfunnskontakt@komm.ntnu.no

Portrettfoto av Marit Reitan. Foto: NTNU/Thomas Høstad.

Prorektor for utdanning Marit Reitan

Ansvar for utdanning ved NTNU og ivaretar strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Hun leder NTNUs utdanningsutvalg og er medlem i flere nasjonale nettverk på utdanningssiden. Stedfortreder for Rektor. Studieområdet er organisert i Avdeling for utdanningskvalitet | Avdeling for studieadministrasjon | Avdeling for studenttjenester.

Kontakt

Kirsti Klokkerhaug, administrativ lederstøtte.
Telefon 735 59 069 | E-post kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

Mediekontakt

Nina Kotte, kommunikasjonsrådgiver.
Telefon: 920 43 742
E-post: nina.kotte@ntnu.no

 

Prorektor Toril Hernes og prorektor Marit Reitan

Portrettfoto av Toril Hernes. Foto: NTNU/Thomas Høstad

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Ivaretar relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Ivaretar kontakten med NTNU Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR). Nyskaping og innovasjon ved NTNU.

Kontakt

Hanne Nilsen, administrativ lederstøtte.
Telefon: 482 35 703 | e-post hanne.nilsen@ntnu.no

Mediekontakt

Karl Asmund Olsson, kommunikasjonsrådgiver.
Telefon: 735 95 304 | 906 57 552
E-post: karl.olsson@ntnu.no

Portrett av Tor Grande. Foto: Thor Nielsen.

Prorektor for forskning og formidling Tor Grande

Ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen og NTNUs formidling. I tillegg koordinerer han vår internasjonale kontakt. Forskning ved NTNU. Prorektor har også ansvar for NTNU Universitetsbiblioteket.

Kontakt

Hanne Nilsen, administrativ lederstøtte.
Telefon: 482 35 703 | e-post hanne.nilsen@ntnu.no

Mediekontakt

Karl Asmund Olsson, kommunikasjonsrådgiver.
Telefon: 735 95 304 | 906 57 552
E-post: karl.olsson@ntnu.no

 

Direktør for organisasjon og infrastruktur og viserektor Annik Magerholm Fet

Portrettfoto av Bjørn Haugstad. Foto: Felix Seifert/NTNU.

Direktør for organisasjon og infrastruktur

Overordnet ansvar for økonomi og virksomhetsstyring, fysisk og digital infrastruktur og organisasjonsutvikling ved NTNU. Han har i tillegg ansvar for HR og HMS, arbeidsmiljø og beredskap. Ansvarsområdene er organisert i HR- og HMS-avdelingen | Kommunikasjonsavdelingen | IT-avdelingen | Avdeling for dokumentasjonsforvaltning | Avdeling for virksomhetsstyring | Økonomiavdelingen | Eiendomsavdelingen

Kontakt

Sissel Rogstad, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 13 | e-post sissel.rogstad@ntnu.no

Mediekontakt

Jan Erik Kaarø, kommunikasjonsrådgiver.
Telefon: 735 95 307 | 918 97 136
E-post: jan.kaaro@ntnu.no

Portrettfoto av Annik Magerholm Fet. Foto: Kristin Støylen.

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet

Viserektors viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid. Viserektor initierer medvirkningsbaserte prosesser og deltar i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Ålesund.

Kontakt

Linda Mentzoni Granmo, administrativ lederstøtte:
telefon 70 16 13 01 | mobil 990 16 828 | e-post liiv@ntnu.no

Mediekontakt

Børge Sandnes, kommunikasjonsrådgiver.
Telefon: 735 59 291 | 993 59 859
E-post: borge.sandnes@ntnu.no

Viserektor Gjøvik

Portrettfoto av Gro Dæhlin. Foto: NTNU/Kenneth Nordahl Pedersen

Viserektor i Gjøvik Gro Iren Kvanli Dæhlin

Viserektors viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid. Viserektor initierer medvirkningsbaserte prosesser og deltar i institusjonens strategiske arbeid. NTNU i Gjøvik.

Kontakt

Lise M. Konow Linnerud, administrativ lederstøtte:
telefon 61 13 51 10 | mobil 482 88 378 | e-post lise.linnerud@ntnu.no

Mediekontakt

Guro Wang Øverlie, kommunikasjonsrådgiver.
Telefon: 611 35 126 | 917 36 083
E-post: guro.oeverli@ntnu.no