Rektor og rektors lederteam

NTNUs rektor Gunnar Bovim med lederteam:

Prorektor for forskning Bjarne Foss, prorektor for utdanning Anne Borg, prorektor for innovasjon Toril A. Nagelhus Hernes, økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntzen, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen og viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet.


Rektor Gunnar Bovim

Rektor Gunnar Bovim. Foto.

Rektor er daglig leder for både NTNUs faglige og administrative virksomhet. Rektor er sekretær for NTNUs styre dit han også rapporterer. Som daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverdenen i saker der styret treffer vedtak. Rektor har ansvar for NTNUs økonomi og holder styret løpende orientert om regnskap og økonomi.

Mer om Gunnar Bovim

Kontakt rektor

Ingeborg Vasli, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 11 | epost ingeborg.vasli@ntnu.no

Mediekontakt rektor

Anne Katharine Dahl, kommunikasjonsrådgiver:
telefon 73 55 01 21 | mobil 918 97 555 | epost anne.dahl@ntnu.no

 

Prorektor for forskning Bjarne Foss

Prorektor for forskning Bjarne Foss. Foto.

Prorektor for forskning har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og -strategi ved NTNU. Dette inkluderer også forskerutdanningen. I tillegg koordinerer han vår internasjonale kontakt.

Mer om Bjarne Foss | Mer om forskning

Kontakt prorektor for forskning

Marte Olaussen Rosvoldaunet, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 16 | epost marte.olaussen@ntnu.no

 

Prorektor for utdanning Anne Borg

Prorektor for utdanning Anne Borg. Foto.

Prorektor for utdanning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for utdanning ved NTNU og skal ivareta strategisk utvikling og kvalitet innenfor utdanningsområdet. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er medlem i flere nasjonale nettverk på utdanningssiden. Prorektor for utdanning er også overordnet biblioteksjefen. Studieområdet er organisert i 3 avdelinger: Utdanningskvalitet | Studieadministrasjon | Studenttjenester

Mer om Anne Borg

Kontakt prorektor for utdanning

Kirsti Klokkerhaug, administrativ lederstøtte:
telefon 73 55 90 69 | epost kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

 

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus HernesProrektor for nyskaping har i oppgave å ivareta relasjonene til næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt og nyskapingsnettverk. Hun ivaretar dessuten kontakten med NTNUs Technology Transfer Office (TTO) og koordinerer arbeidet med NTNUs intellektuelle rettigheter (IPR).

Mer om Toril A. Nagelhus Hernes | Mer om nyskaping

Kontakt prorektor for nyskaping

Marte Olaussen Rosvoldaunet, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 16 | epost marte.olaussen@ntnu.no

 

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen

Direktør økonomi og eiendom Frank Arntsen

Økonomi- og eiendomsdirektøren har ansvar for NTNUs virksomhetsstyring, budsjett-, regnskaps- og innkjøpsprosesser, lønn og for eiendomsforvaltning og teknisk drift av bygningsmassen som er organisert i 4 avdelinger.

Mer om Frank Arntsen

Kontakt økonomi- og eiendomsdirektør

Kirsti Klokkerhaug, administrativ lederstøtte:
telefon 73 55 90 69 | epost kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Foto.

Organisasjonsdirektøren har et overordnet ansvar for organisasjonsutvikling ved NTNU. Hun har i tillegg ansvar for HR og HMS, kommunikasjon, IT og dokumentasjonsforvaltning som er organisert i 4 avdelinger.

Mer om Ida Munkeby

Kontakt organisasjonsdirektør

Sissel Rogstad, administrativ lederstøtte:
telefon 73 59 80 13 | epost sissel.rogstad@ntnu.no

 

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen

Jørn Wroldsen

Viserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid.

Mer om Jørn Wroldsen

 

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet

Annik Magerholm FetViserektorens viktigste oppgaver er å representere og posisjonere NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv, koordinere intern faglig virksomhet og utvikle tverrfaglig samarbeid, initiere medvirkningsbaserte prosesser og delta i institusjonens strategiske arbeid.

Mer om Annik Magerholm Fet

Kontakt viserektor i Ålesund

Linda Mentzoni Granmo, sekretær:
telefon 70 16 13 01 | mobil 990 16 828 | epost liiv@ntnu.no