Institutt for historiske og klassiske studier

Det humanistiske fakultet

Institutt for historiske og klassiske studier


Om instituttet

Fem mennesker sitter på samme side av et bord og ser i ei bok. Foto av studiebesøk i Knudzonsalen.
Foto: Lena Knutli

Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) underviser, forsker og formidler innenfor områdene arkeologi, europastudier, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. De ulike fagområdene dekker emner fra menneskets opprinnelse til vår egen tid. Instituttet tilbyr studieprogram og emnestudier på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå. Studieprogrammene i historie og lektor i historie tilbys i samarbeid med Institutt for moderne samfunnshistorie.


Kontakt

Kontakt


  Ansatte

  Ledige stillinger

  Om oss


   (+47) 735 96440

  Kontakt oss

For studierelaterte spørsmål:
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no 
(skriv hva du studerer)