Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

IFR er et av syv institutter ved Det humanistiske fakultet.

Instituttet driver undervisning innen filosofi og religionsvitenskap på bachelor og masternivå, og har i tillegg ansvar for fellesemnet Examen philosophicum.

Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt publiseringsnivå.

Kontakt

Kontakt

  Ansatte

  Råd og ledelse


  Campus Dragvoll, Låven 

Dragvoll alle 40, 7491 Trondheim

  Åpningstider ekspedisjon 09:00-14:00


   73 59 16 18

   E-post

ifr@hf.ntnu.no (generelle henvendelser)

studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no (studier)

exphil-ifr@hf.ntnu.no (ex.phil.)

Forskning

Forskning

Her finner du informasjon om forskning ved IFR: 

Studier

Studier

Her finner du informasjon om studietilbud ved IFR, om examen philosophicum og ytterligere informasjon til våre studenter. Les mer om studier ved IFR

Mini calevent portlet

Aktuelt