Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

bilde av Låven, campus Dragvoll

Instituttet driver undervisning innen filosofi og religionsvitenskap på bachelor og masternivå, og har i tillegg ansvar for fellesemnet Examen philosophicum.

Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt publiseringsnivå.

Kontakt

 

Forskning

Her kan du finne informasjon om forskningsområder, pågående forskningsprosjekter og aktive forskergrupper ved instituttet. Les mer om religionsvitenskapelig forskning ved IFR og filosofisk forskning ved IFR ved å følge lenkene:

Studier

Her finner du informasjon om studietilbud ved IFR, om examen philsophicum og ytterligere informasjon til våre studenter. Les mer om studier ved IFR

Aktuelt