Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Vi på Institutt for filosofi og religionsvitenskap driver med undervisning, forskning og formidling innen filosofi, etikk og religionsvitenskap. 

Vi har ansvar for det obligatoriske fellesemnet Examen philosophicum for hele NTNU, og er vertsinstitutt for Program for anvendt etikkVitenskapsteoretisk forum (Vitforum), Kvinnenettverket i filosofi og Forum for feministisk filosofi. 

Institutt for filosofi og religionsvitenskap er et av syv institutter ved Det humanistiske fakultet

LUFT

Kontakt

Kontakt


  Råd og ledelse

  Ansatte


 Besøksadresse: Campus Dragvoll, Låven 

    Postadresse: NTNU, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, 7491 Trondheim


ifr@hf.ntnu.no (generelle henvendelser)

studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no (studier)

exphil-ifr@hf.ntnu.no (ex.phil.)