Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Instituttet driver undervisning innen filosofi og religionsvitenskap på bachelor og masternivå, og har i tillegg ansvar for fellesemnet Examen philosophicum.

Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Fagmiljøet har flere aktive prosjekter og forskergrupper, og et høyt publiseringsnivå.

IFR er et av syv institutter ved Det humanistiske fakultet, og er vertsinstitutt for Program for anvendt etikk

Kontakt

Kontakt

  Ansatte

  Råd og ledelse


  Campus Dragvoll, Låven 

Dragvoll alle 40, 7491 Trondheim


   E-post

ifr@hf.ntnu.no (generelle henvendelser)

studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no (studier)

exphil-ifr@hf.ntnu.no (ex.phil.)

Forskning

Forskning

Her kan du finne informasjon om pågående forskningsprosjekter og forskjergrupper ved instituttet: 

Studier

Studier

Her finner du informasjon om studietilbud ved IFR, om examen philosophicum og ytterligere informasjon til våre studenter. Les mer om studier ved IFR

Mini calevent portlet

Aktuelt