IE forside bilde

  • Internet of Things. Illustrasjon

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

IE sosiale medier

Forsking

Forsking

Forskinga ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk adresserer utfordringar på mange ulike område. Alt frå basisforsking innan matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk til internasjonale forskingsutfordringar innan energi, helse og velferd, IKT-sikkerheit, maritime og arktiske operasjonar. 

Forskingsaktivitetane våre

Innovasjon

Innovasjon

Forskingsbasert innovasjon er verktøyet vårt for å omsette kunnskapen vår til praktisk nytte.

Innovasjonsaktivitetane våre

Utdanning

Utdanning

Vi er Noregs største aktør på utdanning innan fagområda våre både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Studietilboda våre

Doktorgradsprogramma våre er internasjonalt retta og utdannar kandidatar som er i stand til å gjere uavhengig forsking av høg kvalitet i internasjonal målestokk.

Ph.d.-studia våre

Kunnskapsløft innen digital teknologi, kunstig intelligens og cybersikkerhet for næringslivet og offentlig sektor

Etterutdanningene våre

Arrangement ved IE

Arrangement ved IE

Mini calevent portlet

Arrangement