IE forside bilde

  • Internet of Things. Illustrasjon

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

IE sosiale medier

Forskning

Forskning

Forskningen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk adresserer utfordringer som spenner fra basisforskning innen matematikk, IKT, kybernetikk, nano- og mikroelektronikk, til internasjonale forskningsutfordringer innen energi, helse og velferd, IKT-sikkerhet, maritime og arktiske operasjoner.

Våre forskningsaktiviteter

Innovasjon

Innovasjon

Forskningsbasert innovasjon er vårt verktøy for å omsette vår kunnskap til praktisk nytte.

Våre innovasjonsaktiviteter

Utdanning

Utdanning

Vi er Norges største aktør på utdanning innenfor våre fagområder både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. 

Vårt studietilbud

Doktorgradsprogrammene våre er internasjonalt rettet og utdanner kandidater som er i stand til å gjøre uavhengig forskning som er av høy kvalitet i internasjonal målestokk.

Våre ph.d.-studier

Arrangement ved IE

Arrangement ved IE

Campusbesøk

Campusbesøk

IE-fakultetet ønsker skoleklasser velkommen på besøk til campus Gløshaugen. Vi tilbyr vi ulike aktiviteter som kan kombineres til en spennende og opplevelsesrik dag.

Vis aktiviteter

Mini calevent portlet

Arrangement