Institutt for moderne samfunnshistorie

Det humanistiske fakultet

Institutt for moderne samfunnshistorie

Forsidebilde

  • Ansatte ved IMS, Dragvoll. Foto

Om instituttet

Institutt for moderne samfunnshistorie underviser, forsker og formidler innen moderne historie. Vi underviser og veileder blant annet på historie- og lektorprogrammet i historie i samarbeid med Institutt for historiske og klassiske studier. Fra høsten 2023 starter vi også opp et eget masterprogram i Krig og samfunn, i samarbeid med Forsvaret. Vi har et aktivt forskningsmiljø og våre studenter og ansatte samarbeider om å skape undervisning, forskning og formidling av høy kvalitet.


Kontakt

Kontakt

Portrettbilde av Karl Erik HaugProfessor Karl Erik Haug
Instituttleder

 


 Ansatte

 Ledige stillinger

 Om instituttet


 73 59 64 41

 kontakt@ims.ntnu.no  

Er du student? Kontakt oss på studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Mini calevent portlet

Arrangement

Nyheter-kryss-forsida

Nyheter

Maria A. Sæther nominert til årets tidsskriftartikkel 2022

Stipendiat Maria A. Sæther er med artikkelen «den feberagtige, halvt utilregnelige Forfatning, hvori fødselen hensætter» – barnedrap, tilregnelighet og ugifte mødre i straffeloven av 1902, Tidsskrift for kjønnsforskning vol. 46. utg. 1., nominert til hedersprisen Årets tidsskriftartikkel 2022 av Universitetsforlaget. Hele listen over de nominerte artiklene finner du hos Universitetsforlaget. Vi gratulerer og krysser fingrene!


Call for proposals - Workshop on Child abandonment and gender discrimination in the past

On 10 November 2023 in Trondheim, the research group Missing Girls in Historical Europe at the Department of Modern History and Society is organising a workshop on Child abandonment and gender discrimination in the past (link to the event). The deadline for submitting a proposal is 15 September 2023.


Utstilling på Forsvarsmuseet Rustkammeret fra 10. mai 2023

Utstillinga «Tsjekkoslovakiske borgere i Norge under andre verdenskrig» vises i Fanehallen på Rustkammeret fra 10. mai 2023. Arbeidet med utstillinga er et resultat av Noraci-prosjektet med professor Hans Otto Frøland ved Institutt for moderne samfunnshistorie, Lars Busterud ved Institutt for lærerutdanning og Vendula Hingarová ved Institutt for Skandinavistikk, Karlsuniversitetet i Tsjekkia.

Se bilder fra åpninga på Facebooksiden til Karlsuniversitetet:

Utstillingene er en del av det bilaterale forsknings – og utdanningsprosjektet Czech-Nordic Memorabilia, som er et samarbeid mellom Institutt for skandinaviske studier ved Karlsuniversitetet (FF, UK), Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS, NTNU) og Institutt for lærerutdanning (ILU, NTNU), begge ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim i samarbeid med Vitenskapsakademiet i Tsjekkia, Narviksenteret og Forsvarsmuseet Rustkammeret. Prosjektet støttes av EØS-midlene.

Svart-hvitt bilde av tsjekkiske tvangsarbeidere. 1942 1943 Trondheim


Nye artikler i Historisk tidsskrift og Historikeren

Tre spennende artikler fra instituttets stipendiater er nylig publisert!
Maria Antonie Sæther har skrevet “Farlig for sine omgivelser. Forståelser av kvinnelige pasienters farlighet ved Rotvoll asyl i årene 1930-1954", og Elise Barring Berggren har en artikkel om “Grini fangeleir og Holocaust i Norge. Grinis funksjon i forfølgelsene av norske jøder 1941–1945", begge i Historisk tidsskrift (Volum 102, Utgave 1, mars 2023). Andreas Eliassen Grini (vitenskapelig assistent, starter som stipendiat til høsten) har skrevet om “Kampen om Narvik – nasjonal heltemyte eller oppgjør med fortiden?" i Historikeren 1/2023, medlemsbladet til Den norske historiske forening.

forside historisk tidsskrift 1 2023


Nyhetsarkiv