Institutt for moderne samfunnshistorie

Det humanistiske fakultet

Institutt for moderne samfunnshistorie

Forsidebilde

Om instituttet

OBS! DENNE NETTSIDEN ER UNDER ARBEID.

Institutt for moderne samfunnshistorie underviser, forsker og formidler innen moderne historie. Vi underviser og veileder blant annet på historie- og lektorprogrammet i historie i samarbeid med Institutt for historiske og klassiske studier. Vi har et aktivt forskningsmiljø og våre studenter og ansatte samarbeider om å skape undervisning, forskning og formidling av høy kvalitet.


Kontakt

Kontakt

Professor Hans Otto Frøland

Instituttleder

 


  Ansatte

 Ledige stillinger

  Om instituttet


  

Mini calevent portlet

Arrangement