Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for lærerutdanning

Lærerstudent har leksehjelp med barneskoleelever

Institutt for lærerutdanning (ILU) er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning.  

Vi tilbyr praksisnære og profesjonsrettede bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger og har en bred portefølje av videreutdanninger for lærere og skoleledere.  

Vår forskning og vårt kunstneriske og pedagogiske utviklingsarbeid er rettet mot skole, klasserom og verksted. Vi bidrar til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklingen om læring og utdanning i et livslangt perspektiv. 

Kontakt


Icon og lenke til facebook-siden til NTNU Lærerutdanning NTNU Skole og lærer