Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for IKT og realfag

Visualisering

Institutt for IKT og realfag ligger i Ålesund på Norges mest næringsnære Campus.

Våre studier er praktisk rettet, samtidig som de er solid forankret i moderne teori. Vi tilbyr ingeniørstudier innen data, elkraft og automatiseringsteknikk på bachelornivå. Vi tilbyr også et masterprogram innen simulering og visualisering og et ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

Kontakt oss