Institutt for IKT og realfag

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for IKT og realfag

iir

Visualisering


Institutt for IKT og realfag ligger i Ålesund på Norges mest næringsnære Campus.

Våre studier er praktisk rettet, samtidig som de er solid forankret i moderne teori. Vi tilbyr ingeniørstudier innen data, automatisering og intelligente systemer på bachelornivå. Vi tilbyr også et masterprogram innen simulering og visualisering og et ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

Kontakt oss

Kontakt oss

Rune Volden
Instituttleder
 Mini calevent portlet

Arrangement