Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for IKT og realfag

Visualisering

Institutt for IKT og realfag ligger i Ålesund på Norges mest næringsnære Campus.

Våre studier er praktisk rettet, samtidig som de er solid forankret i moderne teori. Vi tilbyr ingeniørstudier innen data, elkraft og automatiseringsteknikk på bachelornivå. Vi tilbyr også et masterprogram innen simulering og visualisering og et ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

Kontakt

Telefon: 73595000
Epost: postmottak@alesund.ntnu.no

Instituttleder: Anniken Th. Karlsen

Besøksadresse

2. etasje i B-blokka,
Larsgårdsvegen 2

Postadresse

NTNU i Ålesund,
Postboks 1517,
6025 Ålesund

Om instituttet