Fakultet for arkitektur og design

Institutt for arkitektur og teknologi

Modell bestående av geometriske former i mange farger

Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) har som mål å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, arkitekturpraksis og forskning.

Undervisningen er i stor grad prosjektbasert og har en helhetlig arkitektonisk tilnærming til aspekter som bærekraft, endring, kultur, funksjon, estetikk, teknologi og opplevelse. Kunnskapsgrunnlaget skapes fra forskning, arkitekturpraksis og kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet utvikler kontinuerlig nye pedagogiske tilnærminger, blant annet i forskningsgruppen Transark.

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Om instituttet