Fakultet for arkitektur og design

Institutt for arkitektur og teknologi

Modell bestående av geometriske former i mange farger

Instituttets mål er å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, design praksis og forskning innen fire hovedområder; de tekniske og miljømessige aspektene ved utforming og bruk av bygninger, materiell og strukturell utvikling av konstruksjon, bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer og kontekstuell forståelse av arkitektur og designprosesser.

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Om instituttet