Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for matematiske fag

Illustrasjonsfoto fra undervisningssituasjon.

Institutt for matematiske fag (IMF) har et betydelig ansvar for kvaliteten i sivilingeniørutdanningen gjennom de store grunnkursene i matematikk og statistikk. Instituttet står som ansvarlig for de aller fleste matematikkemner på NTNU og tilbyr totalt over 100 forskjellige emner innen matematiske fag.

IMF er ett av åtte institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Kontakt

Ansatte
Telefon (Trondheim): 73 59 35 20
Telefon (Gjøvik): 61 13 54 00
Epost: postmottak@math.ntnu.no

Instituttkontor

Sentralbygg II, 7. etasje
Alfred Getz' vei 1
Gløshaugen

Om instituttet