Institutt for psykisk helse

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

Barn løper i enga. Foto: iStock

Institutt for psykisk helse bidreg til kunnskap og auka kompetanse for betre helsetilbod og psykisk helsearbeid.

Kjerneoppgåvene til instituttet er forsking, undervisning og formidling. Forskinga og utdanninga vår bidreg til auka forståing og kunnskap om psykisk helse, psykiske lidingar, utviklingsforstyrringar, ruslidingar, rehabilitering, habilitering og barnevern. Instituttet er del av Fakultet for medisin og helsevitskap ved NTNU. Les meir om Institutt for psykisk helse

SoMe, NTNU Institutt for psykisk helse

Kontakt

Kontakt

Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder IPH   Nanna Sønnichsen Kayed
   Instituttleder


  ​​​​​​ kontakt@iph.ntnu.no

  Ansatte

  Om oss

  Henvendelse om studier ved instituttet

Forskning

Studier

Mini calevent portlet

Hva skjer?