Institutt for psykisk helse

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

foto_barn_forsideIPH

Barn løper i enga. Foto: iStock

Institutt for psykisk helse bidrar til økt kompetanse og kunnskap for bedre behandlings- og helsetilbud innen psykisk helse.

Instituttets aktivitet omfatter psykisk helse, psykiske lidelser, rus, rehabilitering, utviklingshemming og barnevern. Vår hovedvirksomhet er utdanning og forskning, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. Institutt for psykisk helse tilbyr profesjonsutdanning i vernepleie og bidrar inn i profesjonsutdanningen i medisin. Vi tilbyr master- og videreutdanninger, samt frittstående emner på doktorgradsnivå.

Institutt for psykisk helse (IPH) er et institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

NTNU medisin og helse

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Jobb på NTNU

Finn våre ledige stillinger ved å skrive "Institutt for psykisk helse" i søkefelt

Mini calevent portlet

Hva skjer?