Institutt for psykisk helse

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

foto_barn_forsideIPH

Barn løper i enga. Foto: iStock

Institutt for psykisk helse driver med forskning og utdanning for bedre forståelse av psykisk helse, psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, allmen rehabilitering, habilitering og barnevern.

Forskning ved instituttet er grunnforskning, anvendt forskning, epidemiologi og klinisk forskning. Instituttet bidrar til økt kompetanse og kunnskap for behandling og helsetilbud innen psykisk helse. Institutt for psykisk helse (IPH) er et institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Aktuelt ved Institutt for psykisk helse

Om Institutt for psykisk helse

NTNU medisin og helse

Mini calevent portlet

Hva skjer?