Institutt for psykisk helse

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

Barn løper i enga. Foto: iStock

Institutt for psykisk helse bidrar til økt kompetanse og kunnskap for bedre behandlings- og helsetilbud innen psykisk helse.

Instituttets aktivitet omfatter psykisk helse, psykiske lidelser, rus, rehabilitering, utviklingshemming og barnevern. Vår hovedvirksomhet er utdanning og forskning, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. Institutt for psykisk helse tilbyr profesjonsutdanning i vernepleie og bidrar inn i profesjonsutdanningen i medisin. Vi tilbyr master- og videreutdanninger, samt frittstående emner på doktorgradsnivå. Institutt for psykisk helse (IPH) er et institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), NTNU.

​​​​​​​​​​​​​​

NTNUs håndtering av koronaviruset

Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd 

NTNU Institutt for psykisk helse

Kontakt oss

tweets IPH_forside