Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

Bilde av barn som leker. Foto: iStockPhoto

Målet for institutets forskning og undervisning er å øke forståelse og bedre behandlinge av psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, rehabilitering, habilitering og barnevern.

Institutt for psykisk helse arbeider med grunnforskning, anvendt forskning, epidemiologi og klinisk forskning på flere fagområder. Vi bidrar med kompetanse og kunnskap til behandling og det generelt helsetilbud i psykisk helse. Institutt for psykisk helse (IPH) er et institutt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Om Institutt for psykisk helse